Sveriges äldsta förlag tar ett helhetsgrepp med ZeroMissions beräkningsplattform

January 29, 2021

Under 2020 publicerade Norstedts Förlagsgrupp för första gången verksamhetens klimatpåverkan i sin hållbarhetsrapport. Arbetet med klimatboksluten har genomförts tillsammans med ZeroMission.

Klimatberäkningen omfattar förlagsgruppens samtliga förlag, kända bland många av de svenska och internationella läsarna. Förutom Norstedts ingår förlagen Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Printz Publishing i gruppen, som är Sveriges näst största.

 

Genom att börja mäta sin klimatpåverkan har Norstedts Förlagsgrupp nu en grund att stå på för målsättning och för riktade insatser. Med den återkommande klimatberäkningen får förlagen feedback på åtgärderna, och kan följa sin utveckling över tid.

 

Olle Lidbom, kommunikationschef och ansvarig för arbetet, kommenterar:

”Med en strukturerad klimatberäkning kan vi fokusera arbetet på rätt åtgärder och säkerställa att vi som förlag kan fortsätta ge ut böcker med minimal klimatpåverkan.”

Norstedts Förlagsgrupp har tagit ett helhetsgrepp, och beräknar klimatpåverkan från både sin egen verksamhet och klimatpåverkan från utgivningen, både av tryckta böcker och den digitala utgivningen av t ex ljudböcker och e-böcker.

”Med en detaljerad och pålitlig helhetsbild har vi nu redskap att kunna minska vårt klimatavtryck.”

­Kontakta Olle Lidbom om ni vill veta mer om Norstedts Förlagsgrupps hållbarhetsarbete, eller ZeroMission om ni vill veta mer om klimatberäkningar, klimatkompensation eller målsättning för er verksamhet.

 

Olle Lidbom image, Norstedts

Senaste nytt