Klimatberäkningar inbakade i varje skiva knäcke hos Leksandsbröd

February 21, 2022

Leksandsbröd är ett familjeföretag med en 200-årig historia där hållbarhet och resurseffektivitet alltid stått i centrum. Idag beräknar Leksandsbröd sina klimatutsläpp med ZeroMissions hållbarbetsplatform Our Impacts.

Leksands Knäckebröd har under lång tid jobbat med förbättringar, inte minst inom energieffektivisering.

 

“Vi har jobbat länge med effektiviseringar av olika slag – redan på mitten av 50-talet började vi återvinna värme från våra ugnar! 2011 sattes målet att bli fossilfria i själva bageriet och det blev vi under 2013. Under 2019 gick vi vidare med att klimatberäkna hela bageriet vilket påverkade hela organisationen och gav ett mycket bra genomslag. Ambitionen har hela tiden varit att räkna på hela värdekedjan vilket givetvis är en utmaning. Samtidigt har vi sett ett stort positivt engagemang bland våra 15-20 leverantörer som märker att vi som beställare ställer krav och ifrågasätter olika saker.”

 

Annika Sund är företagets marknadschef och är sedan 2006, tillsammans med sin bror Peter Joon, sjätte generationen som driver företaget utifrån samma grundrecept som när deras släkting Jakobs Karin bakade i början av 1800-talet. Receptet är i grunden enkelt, både vad gäller själva knäckebrödet och själva filosofin kring hur det jobbar – närodlade råvaror, traditionskänsla, kunniga personer och omsorg om resurser. Och såklart en nypa av dalmasars envishet!

 

För sina klimatberäkningar arbetar Leksands Knäckebröd i vår hållbarhetsplattform Our Impacts. Plattformen ger stora möjligheter att få koll på sina utsläpp i alla scope. Att identifiera hotspots där utsläppen är som störst är givetvis viktigast initialt för att kunna sätta reduktionsmål och minska utsläppen över tid. Klimatarbetet är onekligen en process som inbegriper företagets alla delar. Det skapar utmaningar men ger också många belöningar när man hittar lösningar för att kunna genomföra minskningar som med tiden syns i klimatbokslutet.

 

“Att samla in data från leverantörer har varit både enkelt och svårt – alla befinner sig i lite olika faser av sitt eget klimatarbete. Ibland får vi sitta och guida men på det stora hela går det bra. Vi har själva god koll på hur vi ska få fram våra egna data då vi varit ISO 14000 certifierade sedan 1997 – att ha gjort miljöredovisning tidigare är till stor hjälp.”

 

Annika Sund, Leksands Knäckebröd foto

Läs mer om andra ZeroMission tjänster här.

Senaste nytt