Golvkedjan:”Our Impacts har gjort det lättare för oss att kommunicera med våra kunder”

March 28, 2018

Härom veckan anordnade vi frukostseminariet ”Hållbarhetsredovisa enklare med Our Impacts? Lär av Golvkedjan!" tillsammans med vår partner Social Venture Network och U&We. Läs mer om seminariet här.

Golvkedjan är ett av landets största golvläggningsföretag och lägger ungefär en fjärdedel av Sveriges alla golv. Nu är man även först i golvläggningsbranschen att mäta sin klimatpåverkan med hjälp av verktyget Our Impacts. Här kan du ta del av intervju med VD Lars-Åke Lidén Vestman och KMA-ansvarige Stephan Lindberg som berättar om vad arbetet med att klimatberäkna har inneburit hitintills.

 

1)      Hur kom ni fram till beslutet att börja mäta er klimatpåverkan? 

Vi startade vårt hållbarhetsarbete på allvar för två år sedan, då vi såg tydliga tecken på ökade kundkrav och en möjlighet att skapa en konkurrensfördel genom att bli bättre än våra konkurrenter på området. Under diskussioner med Social Venture Network fick vi rådet att klimatberäkna. Dels för att det förstås är viktigt att mäta och förstå sin klimatpåverkan, dels för att uppfattas som seriösa och ambitiösa företag av våra kunder och omvärld.

"Verktyget har gjort att miljöarbetet blir tydligare"

2)      Vad har varit era främsta lärdomar längst med vägen för att få ett bra och användbart resultat? Hur går t.ex. datasamlingen till med så många delägare?

Framförallt att inte gå för fort fram, utan ta det här steg för steg. Första året vet vi att siffrorna inte hade den bästa kvaliteten, och vi har heller inte låtit våra medlemsföretag logga in i verktyget, utan vi har matat in all data centralt (som våra medlemsföretag skickar in en gång per år eftersom de alla är miljöcertifierade).

 

3)      Vad har verktyget Our Impacts betytt för arbetet?

Verktyget har gjort att miljöarbetet blir tydligare eftersom vi nu kan relatera alla miljöaspekter till koldioxidutsläpp. Det blir också lättare att kommunicera med våra kunder eftersom mycket av miljödebatten i samhället idag är knutet till koldioxidutsläpp.

 

4) Hur kommer ni att använda resultaten för att driva hållbarhetsarbetet framöver?
Vi kommer successivt förbättra kvaliteten på indata och även addera nya indata. Därmed blir våra beräkningar mera precisa. Marknadsmässigt ska vi tala med de kunder som har ambitioner med sitt hållbarhetsarbete. Vi kan i princip redan beräkna vår klimatpåverkan per kvadratmeter installerat golv, vilket kunderna borde vara intresserade av att veta. Nästa steg blir att addera den klimatpåverkan som olika golvmaterial medför, även det nedbrutet på kvadratmeter och projekt. Därmed  kan vi hjälpa våra kunder att verkligen ta medvetna, kalkylerade och klimatsmarta beslut som inkluderar båda installation och material. Den hjälpen kan de inte få idag från någon.

Senaste nytt