Greenfood – ambitiös hållbarhetsagenda med godkända mål enligt Science Based Targets

October 19, 2023

Greenfood Group är en av Nordens ledande koncerner inom färsk hälsosam mat. Med en omsättning på 5 miljarder SEK förstår man att ett aktivt klimatarbete kan göra stor skillnad.

Greenfood genomsyras på flera sätt av hållbarhet och ett aktivt klimatarbete. ZeroMission har under flera år arbetat med klimatbokslut till Greenfood och nu senast har vi också stöttat i deras process att sätta vetenskapligt baserade mål enligt Science Based Targets. Vi ställde några frågor till Lisa Isakson, Head of Communication and Sustainability på Greenfood om detta.

 

Lisa Isakson från Greenfood foto

 

Varför valde ni att sätta Science Based Targets?

Vi är stolta över vårt starka engagemang för hållbarhet och våra pågående ansträngningar för att främja en grönare och hälsosammare framtid. Våra ambitioner är långsiktiga och ett viktigt stort steg i vår hållbarhetsresa är att arbeta mot de förändringar som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Därför väljer vi att sätta upp mål i enlighet med Science Based Targets Initiative. Vi är övertygade om att våra godkända Science Based Targets ytterligare kommer att stärka vårt hållbarhetsarbete och hjälpa oss att tydliggöra resan mot en mer hållbar verksamhet.

 

Varför ni valde att ta hjälp av ZeroMission med valideringsprocessen?

Vi har väldigt duktiga medarbetare i Greenfoods hållbarhetsteam som är duktiga på klimatberäkningar, analysera data och sätta klimatmål. Samtidigt är vi en stor organisation, begränsade resurser, vi ville ha snabbhet i SBTi-processen och mycket data samlat in och analyserat. Vi ville ha en extern partner som stöttade oss i slutet av processen, både när det gällde att vägleda oss vid behov och att utmana oss i våra antaganden. ZeroMission har varit en partner till oss i flera år och vårt samarbete har alltid varit bra. Därför föll det sig naturligt att utveckla vårt samarbete ytterligare så att det även innefattade stöd i vårt SBTi-projekt.

 

Hur upplevde ni stödet från ZeroMission?

Vårt samarbete var bra! Jag tror att vi hade den absolut sämsta tiden för revideringen – juli! Exakt den tidpunkt då de flesta inom vår organisation är på semester. Trots det var ZeroMission tillgänglig och hjälpte oss även under den tiden. Vi fick all värdefull hjälp och support vi behövde för att hålla farten uppe och svara på inkommande frågor från SBTi-teamet.

 

Nu när ansökan är godkänd, vilken betydelse har målet för pågående klimatarbete och verksamhet i stort?

Att få våra mål godkända är mycket värdefullt. Det skapar både stolthet inom organisationen då detta är en bekräftelse på att vi har en ambitiös hållbarhetsagenda, men det driver oss också ytterligare och stärker vårt hållbarhetsarbete. Inte bara för oss, utan för både partners och kunder. Men det stora är faktiskt inte att få målen godkända, det är arbetet som måste göras för att nå dem. Det är en resa jag ser fram emot, krävande men givande. 

 

Några sista kommentarer eller tips till andra som är intresserade av att sätta Science Based Targets?

Det är en mycket värdefull process att sätta upp SBTi-mål. Det driver verksamheten framåt, både när det gäller uppmärksamhet på hållbarhet och förståelse för varför det är avgörande för framtida framgång, men vi behöver också fler företag som går med i initiativet, så mitt råd är: bara gör det. Det är en win-win, för företaget självt (konkurrenskraft, skapar engagemang bland medarbetarna etc) och naturligtvis för planeten.

 

Greenfood i korthet

Greenfood Group är en av Nordens ledande koncerner inom färsk hälsosam mat, med en historia som sträcker sig 50 år tillbaka i tiden. Koncernen omsätter 5,2 miljarder SEK och är verksam i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien och USA. Verksamheten är bred och med våra tre affärsområden är Greenfood med i större delen av livsmedelskedjan – från förädling och leverans till ögonblicket då konsumenten sätter gaffeln i sin mun. Greenfoods erbjudande inkluderar färsk frukt & grönsaker, färdigskurna och tvättade produkter, matsallader, veganprodukter, smörgåsar, wraps och andra grab’n’go-produkter samt salladsbarkonceptet Picadeli. Huvudkunderna är några av de ledande företagen inom dagligvaruhandeln, dagligvaruhandeln och HoReCa-sektorerna. Läs mer om Greenfoods hållbarhetsarbete på www.greenfood.se.

Vill du veta mer om att sätta mål enligt Science Based Targets?

Senaste nytt