Klimatpositiv

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Att bli klimatpositiv innebär att man binder mer koldioxid än man släpper ut.

Idag finns ingen oberoende standard som beskriver hur verksamheter eller produkter kan bli klimatpositiva. Däremot finns det möjlighet att bli klimatneutral genom att efterleva standarden ISO 14021:2017, eller specifikationen PAS 2060:2014 med tillhörande hänvisningar. En förutsättning för att vara klimatpositiv innebär därmed att man först är klimatneutral och sedan klimatkompenserar för mer än vad man släpper ut i hela värdekedjan.

På ZeroMission är vi specialiserade på naturliga klimatlösningar som trädplantering och bevarande av skog, vilket finansieras genom Plan Vivo-certifierad klimatkompensation.

Vår metodik kan sammanfattas i fyra steg

1

Mäta

Mät alla koldioxidekvivalenter - Scope 1, 2 och hela scope 3

2

Dokumentera

Dokumentera alla underlag och källor och verifiera enligt standard

3

Minska

Vidta åtgärder för att minska

4

Klimatkompensera

Klimatkompensera över den totala påverkan

MAX lanserar världens första klimatpositiva burgare

Max tog klimatkompensering ett steg längre och lanserade 2018 klimatpositiva burgare tillsammans med oss.

Läs mer

Andra tjänster

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.