4 myter om global uppvärmning

August 22, 2017

Det tål att upprepas.

Uppvärmningen av vårt globala klimat är ett vetenskapligt faktum, och samtidigt som vi kokar grodan (inte så långsamt, men ändå) så cirkulerar många gissningar och myter kring klimatförändringarna. Det sätter käppar i hjulen som vi inte har tid med. Med hjälp av rapporter från klimatforskare och institut ska jag här försöka slå hål på ett par myter som ofta dyker upp.

Myt 1: Det är inte människan som påverkar klimatet, det är olika väderfenomen

En riktigt seglivad rackare. Ja, temperaturen svänger upp och ner hela tiden, men medeltemperaturen ökar stadigt. Här kommer en tydlig film som beskriver det här fenomenet (se nedan).

Så sent som den 7:e augusti uppmärksammade The New York Times utkastet på den stora klimatrapport som var fjärde år lämnas över till USAs kongress av National Academy of Science. I rapporten framgår, åter igen, att påverkan av solstrålning och normala variationer i vädret är minimala i jämförelse mot den stadiga påverkan som vi människor har på klimatet (sida 14 i rapporten). Rapporten är en sammanställning av arbetet av tusentals forskare, och i artikeln lyfts frågor kring hur Trump och vita huset kommer hantera detta mycket omfattande arbete. Det råder nämligen ingen tvekan i rapporten om att klimatförändringarna påverkar samtliga delar av USA.

Sedan 2015 har det internationella samfundet enats i bred front kring faktum att det är människans aktiviteter som direkt påverkar klimatförändringarna. Det kallas Parisavtalet och knyter 197 länder till åtagandet att försöka minimera utsläppen. Målet är att hålla temperaturökningen under 2 graders uppvärmning, men helst 1,5.

I dagsläget är medelökningen globalt redan 1,1 grader enligt World Meteorological Organization (WMO)s “Statement on the State of the Global Climate in 2016.”(OBS! siffror från 2016). Under 2016 slogs också rekord i halten koldioxid i luften, över 400 ppm, vilket har en direkt koppling till uppvärmningen. Detta har i sin tur också koppling till det allt mer extrema vädret över hela jorden, vilket forskningen som sammanställts för USAs kongress nu tydliggör allt mer.

Mer om Parisavtalet här!

Världens globala koldioxidbudget, elegant sammanställd!

Myt 2: Lilla jag ju kan inte påverka ett sånt stort globalt fenomen

Det är svårt, ja, jättesvårt. Men det är klart att ditt beteende gör en skillnad. Det är många bäckar små som gäller här. Vi gör massor med val i vår vardag; hur vi reser, klär oss, äter och investerar våra pengar. Det finns val att göra och dina val påverkar. Som privatpersoner har vi ungefär 2 ton var att spendera per år, vad lägger du dina ton på?

Som jordklot har vi 800 Gigaton koldioxid kvar i vår 2-gradersbudget. Det finns alltså en budget och eftersom vi bränner av nästan 37 gigaton/år kan man rätt snabbt se att vi har “slut på koldioxid” om 20-22 år. Alltså, om 22 år får vi inte släppa ut ett endaste kilogram av koldioxid för att klara 2-gradersmålet. Det är inte bara snart, utan det är nu vi måste vända på (soya?)steken och göra allt vi kan. Som privatperson är det ditt beteende som kan styra hur företagen klimatanpassar sig, det är ju dina preferenser som styr vad som erbjuds i marknadsekonomin. Använd detta!

Nyfiken på vad din flygresa släpper ut? Kolla in flygkalkylatorn här.

Nyfiken på vad dina inköp släpper ut? Vi kan rekommendera tjänsten Svalna.se, testa själv!

myter om global uppvärmning

Bild: James Pond, Stocksnap.io

Myt 3:Det är bara att “suga upp” eller “städa bort” koldioxiden sen, vi hittar på en teknik…

…Nja… det finns förslag på tekniker för kolbindning som kan användas i framtiden, till exempel tillsammans med fotosyntesen i träd och växter. Men i en rapport från Stockholm Environment Institute (SEI) granskas detta påstående, och framför allt riskerna involverade i att skjuta upp problemet. SEI menar i sin granskning att det vore dumdristigt att skjuta upp omställning till förnybara energikällor och minskade utsläpp, eftersom det finns stora risker att “framtidens tekniker” inte kommer räcka till. Risken är betydande, speciellt när det gäller växtbaserad kolbindning längre fram i tiden, till exempel eftersom klimatförändringarna kan göra det svårt för vissa skogar att växa i det framtida varmare klimatet. För att inte nämna förlusterna i biologisk mångfald (artdöden) som tar pågår i varje stund fram “tills vi ordnat upp det”.

SEI påpekar också tydligt att bevarande och återplantering av skog, och speciellt genom småskaliga projekt, är ypperliga i dagsläget. De bygger resiliens mot extremare väder, gynnar biologisk mångfald och bidrar till många av de globala målen. Poängen är framför allt att nyttan är stor för att de genomförs nu, inte sen. SEI rapporten hittar ni här. Klimatkompensation genom Plan Vivo riktar sig just mot småskaliga skogsprojekt, och genom att beskatta sig själv för den egna klimatpåverkan blir utsläppen synliggjorda. Drivkraften blir att minska utsläppen.

Myt 4: Vi klarar oss inte utan fossila bränslen

Fossila bränslen driver mycket av dagens industri och transporter, men det finns en fossilfri framtid som målats upp på flera håll. Ett exempel är boken och projektet “Drawdown” av Paul Hawken, som sammanställt 100 vetenskapligt granskade och etablerade tekniker med potentialen att täcka världens energibehov, fossilfritt. Idag är det svår att blunda för framstegen som eldrivna fordon, solceller m.m. har. Det är ekonomiskt försvarbart och helt i linje med klimatvetenskapen, något som Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson också påpekar. Mer om Drawdown i tidigare blogg från Göran på U&We för den som vill läsa mer om detta.

myter om global uppvärmning

Sci-fi eller rimlig framtid? En fossilfri vardag är varken otänkbar eller orimlig enligt “Drawdown”.

Bild: Stocksnap.io

Källor:

  • https://www.nytimes.com/2017/08/07/climate/climate-change-drastic-warming-trump.html
  • http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
  • http://www.drawdown.org/
  • https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf
  • https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/07/climate/document-Draft-of-the-Climate-Science-Special-Report.html
  • http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/16/files/Infographic_Emissions2016.jpg
  • https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/07/climate/document-Draft-of-the-Climate-Science-Special-Report.html
  • http://uandwe.se/dra-ner-kolet/

Andra sidor:

admin
evelina.sundin@ohmy.co