Areim bygger sitt fastighetsbestånd på solida klimatberäkningar i EcoOnline ESG Platform

October 21, 2021

Areim är en fastighetsägare och fondförvaltare med verksamhet i Norden.

Anna Broman:

“Vi vet att bygg- och fastighetsbranschen står för en stor andel av klimatutsläppen. Centrala frågor för oss är energifrågan, och vad vi använder för byggmaterial. Det vi mäter har vi kontroll på och då vet vi också att vi kan påverka det. Vår övergripande strategi är att transformera klimatmässigt underpresterande fastigheter till att bli bättre.”

 

Anna Broman Areim

 

“När det gäller att räkna på scope 3 är vi precis i början på det arbetet men förra året startades ett projekt upp att räkna på hyresgästanpassningar vilket är den del i scope 3 där vi har störst påverkan. Men övergripande är det energianvändning och scope 2 där vår klimatpåverkan är störst. För oss var det lite av en överraskning från början men det hör ihop med att vi har en så stor volym av fastigheter och i relation till det blir ombyggnationer en ganska liten del av vår totala klimatpåverkan. Under ett år med stor mängd nyproduktion blir det dock en stor belastning i scope 3.”

 

“Vi benchmarkar mellan våra olika fastigheter – ett enkelt sätt att jämföra liknande fastigheter och att hitta avvikelser som kan rättas till. I det fortsatta arbetet är ambitionen att ytterligare digitalisera dataflöden för att på så sätt underlätta all datainsamling. Genom Our Impacts identifierar vi enkelt vad vi behöver prioritera i vårt klimatarbete och använder rapporten för att sätta nya mål och göra aktivitetsplaner för nästkommande år.”

 

Ett förhållningssätt som Anna gärna skickar med till den som står i begrepp att börja jobba med klimatberäkningar i Our Impacts är  – Börja nu! Börja nu men avgränsa arbetet och ta ett steg i taget för att sedan skala upp. Jobba därefter med ständiga förbättringar i organisationen. Och ej att förglömma – glöm inte att fira lite när ni har nått några delmål på vägen. Vem gillar inte tårta med jämna mellanrum!

Senaste nytt