Beräkna klimatavtryck och skapa hållbarhetsredovisning

September 21, 2020

Our Impacts Sustainability Platform – en kraftfull hållbarhetsplattform med tusentals användare världen runt. För klimatdata och andra hållbarhetsfaktorer för att kunna göra en komplett hållbarhetsrapport.

Ett seriöst klimatarbete börjar med en förstudie för att t ex sätta upp avgränsningar. Denna ligger till grund för vidare årliga klimatberäkningar. Vi erbjuder klimatberäkningar i flera olika nivåer, allt utifrån vilka systemgränser vi sätter för vad som ska mätas. Det kan vara på produktnivå, företagsnivå, arbetsställe osv. Ibland handlar det om manuella beräkningar där våra experter gör ett mer genomgripande arbete, ett arbete som kan ta många månader.

Senaste nytt