Carbon Dioxide Removals – nödvändigt för att klara klimatmålet

January 8, 2020

Ratio between carbon dioxide removals released into the atmosphere in 1,5°C pathways

Bilden ovan presenterades i en rapport av CDP och Science Based Targets och beskriver olika scenarios för undvika att den globala medeltemperaturen ska öka mer än 1,5°C.

Som ni ser innehåller alla scenarios (utom de fyra första) så kallade CDR, Carbon Dioxide removals (rött). Ration mellan CDR och den koldioxid som släpps ut varierar mellan 0,4 och 1,8 och med en median på 1. Det innebär förenklat att under detta århundrade behöver 1 ton koldioxid ”tas bort” för varje ton som släpps ut, för att vi ska klara vårt klimatmål.

Vad är då Carbon Dioxide Removals?

Det syftar till aktiviteter som tar bort koldioxid ur atmosfären. Nedan ser ni en bild på sex olika aktiviteter som har föreslagits i scenarierna ovan. Exempel kan vara att planera och bevara skog eller addera biokol i jorden som binder mer koldioxid än annars.

(De fyra första scenarios som inte har CDR som inte tar med detta, klarar målet genom en signifikant minskad efterfrågan på mat och energi vilket många inte anser troligt)

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt