Kronägg – klimatkompensation som motor för att öka takten i klimatarbetet

April 27, 2021

Kronägg - ett kundcase för ZeroMission

Kronägg är kund till ZeroMission sedan två år tillbaka och klimatkompenserar påverkan från produktionen av ägg i hela värdekedjan. Klimatkompensationen görs i tre olika projekt, bl a Khasi Hills i Indien. Vi ställde några frågor till Marcus Lindström, divisionsdirektör på Kronägg.

 

Satsningen på klimatkompenserade ägg innebär att ni har gjort en beräkning på äggens fulla klimatpåverkan i hela värdekedjan och klimatkompenserar den. Totalt handlar det om ca 40 000 ton CO2e årligen. Hur kom det sig att ni tog detta beslut?

Vi har under ett antal år diskuterat hur vi vill kommunicera ägget och äggets fördelar i klimatdebatten. Ägget har redan från början en låg klimatpåverkan i förhållande till det höga näringsinnehållet.

Vi valde då att gå in i klimatkompensation för att kunna kommunicera mer konkret mot både våra kunder men även direkt till konsumenten.

 

Kronägg är kund till ZeroMission

 

Hur har ni valt att kommunicera det här engagemanget?

Framförallt har vi kommunicerat direkt på våra ägg-kartonger i butik. Vi har bl a tagit fram en symbol som vi märker samtliga askar med i butik. Utöver detta är det butiksmaterial i olika former samt deltagande på mässor etc. Sedan är såklart de sociala kanalerna en viktig kanal för oss gällande kommunikation kring klimatkompensation.

 

Hur har det tagits emot hos konsumenter?

Mycket positivt och vi har även fått mycket positiv feedback från våra kunder. Vi märker av en större lojalitet hos kunderna till vårt varumärke och våra produkter.

100% klimatkompenserade ägg

Internt då, har det väckt tankar eller lett till någon förändring där?

Ja, det har vi absolut sett. Vi ser också att flera delar inom vår koncern blivit mer engagerade inom dessa frågor, och vi kommer att anta SBT (Science Based Targets) inom kommande år.

 

Skulle du säga att klimatkompensationen leder till att ni ökar takten i klimatarbetet? I så fall, på vilket sätt?

Det har blivit ett större internt fokus och snabbare process på hela vårt arbete med klimat- och miljöfrågor.

 

Senaste nytt