Dyster bild av klimatet i FN:s senaste rapport

August 11, 2021

I måndags publicerade IPCC, FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change, den mest heltäckande rapporten hittills om läget för klimatet. Rapporten är den första i sitt slag att publiceras på åtta år, och den visar upp en dyster bild av mänsklighetens chanser att klara Parisavtalets 1,5-gradesmål.

Sedan IPCC:s senaste rapport som publicerades 2013 har jordens medeltemperatur ökat och fortsätter att öka. Jorden har redan idag en temperatur som är över en grad varmare i jämförelse med förindustriell tid, men uppvärmningen är inte jämn över hela planetens yta. Störst är ökningen i temperaturen på Arktis. Jordens klimat är helt enkelt satt ur sitt system, menar forskarna. Koldioxidhalten i atmosfären är den högsta på två miljoner år, och vi befinner oss i det klimatkrisläge som många länge befarat.

 

Se en kort introduktion av rapporten här

 

Förändringarna som nu sker i klimatet är omfattande och snabba och saknar i många fall motstycke. Extrema väderhändelser som vi redan upplever med torka, skyfall, översvämningar, extremhetta och bränder kommer att bli allt vanligare om vi inte lyckas med att förhindra vidare uppvärmning. Som vi ser många exempel på är inte de samhällen vi lever i idag uppbyggda för att klara dessa extrema påfrestningar.

 

 

Att människans handlingar är det som påverkar klimatet kan verka som en självklarhet, men det är först nu som det fastställs vetenskapligt. Det är nu en sanning bortom allt tvivel att mänsklig aktivitet har påverkat och kommer att fortsätta påverka klimatet under lång tid framöver. För även om vi slutar förbränna fossila bränslen redan idag är vissa förändringar i klimatsystemen oåterkalleliga och någonting vi får lära oss att leva med. Det handlar bland annat om uppvärmning av isar och hav, med en global havsnivåhöjning som följd.

 

Under 2020-talet måste världens utsläpp av växthusgaser halveras för att mänskligheten ska lyckas med att hålla nere temperaturen på 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Världen måste ha netto noll utsläpp senast år 2050, och vi har nu bara ungefär 400 mrd ton CO2 kvar att släppa ut. Om vi lyckas att hålla den kolbudgeten har vi 67 procents chans att klara parisavtalets 1,5-graders mål.

 

 

Rapporten motsvarar åtta års arbete som utförts av hundratals av världens mest framstående klimatforskare. Den har tagits fram på ett transparent och gediget sätt, och syftet med rapporten är att visa beslutsfattare ett uppdaterat kunskapsunderlag om klimatförändringarna. Rapporten visar hur klimatet har sett ut, hur det påverkas just nu och hur det kommer att se ut i framtiden. Den bygger på 14 000 vetenskapliga artiklar.

 

Att rapporten publiceras nu, innan nästa klimat-toppmöte i Glasgow i november (COP26), är viktigt eftersom den kommer att ligga till grund för många av de beslut som kommer att behöva tas på statlig nivå. Den utgör ett viktigt kunskapsunderlag till kommande klimatförhandlingar. Men även på företagsnivå är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att räkna på sin klimatpåverkan, minskar sitt klimatfotavtryck ner till netto noll och klimatkompenserar för sina historiska utsläpp. Kontakta oss för att växla upp ert klimatarbete idag.

 

Ta del av IPCC:s interaktiva kartfunktion för att se hur klimatet påverkas i olika regioner. 

 

Referenser: 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt