Fairtrade Challenge 2019, intervjuer

May 10, 2019

 

Fram till söndag pågår Fairtrade Challenge 2019 och med anledning av det ställde vi tre snabba frågor till Hewan Temesghen, Generalsekreterare på Fairtrade Sverige, och Marcel Spaas från Fair Climate Fund som är en av utvecklarna till klimatkompensationsprojekten (se blogg från igår för mer info om projekten, torsdag 9/5).

 

Hej Hewan!

  1. Hur upplever ni att Fairtrade-certifierad klimatkompensation mottagits i Sverige? 

Det har mottagits väl. Trots att vi inte haft resurser att slå på stora trumman kring detta är redan Svenska Kyrkan, Sackeus, Telenor Sverige m.fl. med på tåget, och det blir fler. Naturligtvis köper vi även själva Fairtrade-certifierade utsläppskrediter.

 

  1. Vad är det som är så bra med just Fairtrade-certifierad klimatkompensation?

De som påverkas allra mest av klimatförändringarna är de som har minst möjligheter att klara av den – de mest utsatta människorna i länder med utbredd fattigdom.  Kontrollen över projekten för att skapa Fairtrade-certifierad klimatkompensation ligger hos människorna som gör själva arbetet med att skapa utsläppskrediterna – de lokala samhällena. När en kredit säljs som Fairtrade-certifierad får de en tryggad nivå på intäkten eftersom Fairtrade har ett minimipris. Utöver det betalas också en Fairtrade-premie som kan användas till att ytterligare motverka klimatpåverkan eller anpassning till nya förutsättningar.

 

  1. Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter när det kommer till Fairtrade-certifierad klimatkompensation, från er sida? 

När stora svenska företag och organisationer bestämmer sig för att göra bra saker är allt möjligt. Vi ser stor potential i t ex svenska börsföretag som har goda ekonomiska förutsättningar och samtidigt har stor klimatpåverkan att ta ansvar för. Vi vill gärna skicka en utmaning till dem att börja ta tag i klimatkompensation som verktyg och höra av sig till oss på Fairtrade Sverige och till ZeroMission som är experter inom området för att göra något åt det.

 

 

Hello Marcel!

  1. What are the main events happening in the projects right now? I.e. issuance of new credits, reporting, companies visiting from abroad etc. 
At the moment we are discussing prolongation of the project. So far the project results are reduction of 149,000 tonnes of carbon, 18.000 households are able to cook on efficient cookstoves and an estimated 144 million kg of fire wood has been saved, improving the livelihood of 90.000 people.
       2. What possible areas of development do you see? 

 

FairClimateFund is using the Fairtrade Climate Standard in the projects and in future projects. The fact that it is cost based credits assuring the offset of a client fully pays for the project is appreciated as it is straight forward and transparent.

Trending:

  • At the moment we work on 3 new customized climate projects for specific customers. We notice that our clients and new clients appreciate this way of working.
  • Retailers are looking for opportunities for climate neutral supply chains like Coffee, Banana’s & Cacao
  • We have done research, evaluating the gender empowerment impact of a Fairtrade cookstove project using the W+ Standard methodology developed by women’s organization WOCAN. This methodology uses six domains of empowerment, e.g. time saving, health, leadership, income and assets, knowledge and education, food security. Herewith, we could measure and monetize the impact of our project on women’s empowerment. With this research we want to explore the possibility of developing projects with a focus on SDG5 or “gender empowerment”.
        3. What main results from the projects could you share? 
In total we sold over 70.000 Fairtrade Carbon Credits of working biogas installations and cookstoves supporting over 30.000 families.

 

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se