Fairtrade Challenge 2019, projekten

May 9, 2019

 

Idag fram till söndag pågår 2019 års Fairtrade Challenge, och med anledning av det vill vi lyfta våra Fairtrade-certifierade klimatkompensationsprojekt. ZeroMission har arbetat med Fairtrade-certifierad klimatkompensation sedan 2017 och vi har två projekt i vår portfolio; ett biogas-projekt och ett projekt som installerar effektiva spisar. 

 

Bagepalli biogas

Syftet med biogas-projektet är att byta ut fotogen och vedeldning, vilket är vanligt på landsbygden i Indien, mot biogas som kan användas vid matlagning och för att värma vatten. Biogasenheterna ger tillräckligt med bränsle för att täcka hushållens dagliga behov. Gasen framställs genom att man blandar restprodukter från odling tillsammans med kodynga och vatten, och hittills har över 18 000 biogasenheter producerats åt hushåll i distriktet Chickballapur i Indien.

 

Chulikaspisar

I det här projektet ersätts traditionella spisar med Chulikaspisen som förbrukar upp till två tredjedelar mindre ved. På så sätt minskar trycket på redan hårt ansatta naturresurser samtidigt som människors livsvillkor förbättras. Eftersom Chulikaspisen också minskar föroreningarna inomhus minimeras också risken för ögonsjukdomar och andningssvårigheter för familjerna i projektet. Då mindre ved går åt behövs heller inte lika mycket tid för att samla in ny, vilket ger mer tid för annat i vardagen.

Ekonomisk Fairtrade-modell

Genom Fairtrades ekonomiska modell säkerhetsställs att projektens löpande kostnader täcks, samtidigt som projektdeltagarna ges ekonomiska möjligheter att på egen hand initiera åtgärder för klimatanpassning och hållbar utveckling. Hushållen står som producenter och förfogar själva över de utsläppsrediter (Fairtrade Carbon Credits) som genereras. Samma modell som för Fairtrade-märkta bananer, helt enkelt.

 

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se