Intern klimatbudget – ambitiöst klimatarbete i praktiken hos Cary Group

May 8, 2023

Att beräkna och minska sina klimatutsläpp och samtidigt ta ansvar för den del som fortfarande finns kvar är det mest ambitiösa sättet att motverka klimatförändringarna. Men hur ser det egentligen ut för företag i praktiken? ZeroMission hade nöjet att prata med Magda Klein som jobbar som Business Development Manager på Cary Group om klimatkompensation som en del i deras hållbarhetsarbete.

Hej Magda! Vill du berätta litegrann om ert hållbarhetsarbete?

Ja men absolut. För ungefär tre år sedan tog vi beslutet att sätta upp en ny och uppdaterad strategi eftersom vi höll på att bilda en koncern, vi var tidigare Ryds bilglas i Sverige som expanderade i Europa och bildade koncernen Cary Group, och i samband med det så valde vi att inte bara skapa en strategi för hållbarhet utan en hållbar strategi som vi stolt brukar säga. Det innebär att i vår strategi så ingår hållbarhet i alla steg i både vision och vidare ner i de olika byggstenarna.

 

Ni har ju sett Science Based Targets och ni har som mål att minska era utsläpp med 41% till 2030, och så har ni också valt att börja klimatkompensera? Hur kom det sig?

Det handlade om att vi ville börja betala för de utsläpp vi gör redan nu, helt enkelt. Vi pratar mycket om en intern klimatbudget, men också att göra gott redan nu och att betala kvittot för allt det företaget släpper ut. Tyvärr så kan vi inte minska ner till noll redan nu. Att klimatkompensera är ju faktiskt därmed ett måste i nuläget.

 

Vi började i partnerskap med vårt dotterbolag Ryds bilglas och en försäkringskund att tillsammans med dem utforska och kompensera för de tjänster vi gjorde åt dem. Men sen ville vi ta det steget längre och bli klimatneutrala via klimatkompensation, så där kompenserar vi för allt som våra koldioxidberäkningar täcker in och sen lägger vi på en 10% marginal.

 

Det handlade om att vi ville börja betala för de utsläpp vi gör redan nu, helt enkelt. Vi pratar mycket om en intern klimatbudget, men också att göra gott redan nu och att betala för allt det företaget släpper ut.

 

Vad har reaktionerna blivit, internt och externt? Vad tycker folk om att ni började klimatkompensera?

Från våra försäkringskunder till exempel och andra kunder så har det varit väldigt positivt. De flesta frågor har kommit från våra slutkunder, och vi ser en ökad mängd förfrågningar om just det här från på kundtjänst. De frågar vad det är och vad det innebär. Så vi ser ett intresse där också.

 

Så du upplever kanske att ni utbildar era slutkunder litegrann?

Precis, lite så. Vi försöker vara tydliga och förklara vad det innebär. Vi är också väldigt noga att varje gång vi nämner att vi är klimatneutrala så säger vi att det är genom kompensation till exempel. Det finns alltid klimatskeptiker, men kanske också en del skeptiker just emot klimatkompensation eftersom det har funnits lite kontroverser mot klimatkompensation i media. Men där är det viktigt att har bra förklaringar till saker och ting och förklarar att det inte handlar om palmoljeplantage utan att vi gör väldigt mycket nytta för klimatet. Klimatkompensationsprojekten bidrar ju med social nytta också.

 

När ni valde klimatkompensationsprojekt, var det ett självklart val eller stod ni och vägde mellan olika projekt?

Ja, så var det nog. Vi ville ha Plan Vivo-certifierade projekt för att det är en stark organisation och väldigt trovärdig standard. En högt ansedd certifiering. Och sen så tyckte vi att ni (ZeroMission, reds. anm.) kunde ge oss bra råd så vi tog era förslag. Vi ville ha en bred för portfölj och inte bara ett projekt utan vi stöttar mellan 5 och 10 olika projekt årligen.

 

Magda Klein

Magda Klein, Business Development Manager Cary Group

 

Vad kul att höra! Vad har du för råd om man som företag står och väger om man ska vi börja klimatkompensera eller inte? Har du något råd eller medskick på vägen?

Jag tänker att man ska börja någonstans. Det behöver inte vara perfekt direkt, men så länge man börjar någonstans så gör man ju åtminstone någonting. Ni kanske är i början av era mätningar och kanske inte har full koll på era klimatberäkningar eller alla utsläpp. Då kan det vara hjälpsamt att först börja fokusera på en produkt eller tjänst, istället för hela värdekedjan. Sedan kan man skala upp. Testa er fram.

 

Jag tycker också att det är väldigt bra att utsläppen synliggörs eftersom vi satt en prislapp på dem genom klimatkompensationen. Då blir det tydligt för mig som hållbarhetsansvarig vad jag har att jobba med.

 

Är det någonting som har förvånat dig sedan ni började jobba med klimatkompensation?

Ja, men jag tror det är det här starka samarbetet med de lokala brukarna på något sätt. Jag hade kanske en föreställning om att det var större projekt liksom mer maskinellt på något sätt, men det är istället projekt med väldigt stark lokal förankring. Jag blev också väldigt positivt överraskad över noggrannheten i projekten, att det ska vara inhemska arter (av träd, reds. amn.) till exempel.

 

 

Läs mer om våra olika klimatkompensationsprojekt, t ex Plan Vivo skogsprojekt där CO2 binds.

Senaste nytt