Minska utsläpp med en genomtänkt klimatstrategi

September 21, 2020

Vi vet hur man bäst bygger sin klimatstrategi

Vårt generella arbetssätt för ett seriöst klimatarbete utgår från följande modell: 1: Förstudie. Därefter de årligt återkommande delarna – 2: Klimatberäkning och analys – 3: Målsättning och reduktionsplan – 4: Åtgärdsanalys – 5: Uppföljning.

En bra klimatstrategi skräddarsys av oss genom att vi plockar ur vår verktygslåda av tjänster och produkter för att den ska passa dig som kund bäst. Behovet ser olika ut hos olika företag beroende på verksamhet och hur långt man har kommit i sitt klimatarbete.

På ZeroMission har vi arbetat med klimatstrategier sedan 2006. Vi har hjälpt några av Sveriges mest framsynta företag att ta ett samlat grepp kring hur de ska minska sin klimatpåverkan. Vi gör det i tre steg.

1. Genom att erbjuda en av de allra mest kraftfulla digitala hållbarhetsplattformarna – Our Impacts – kan våra kunder få all sin data, både kring klimatpåverkan och andra hållbarhetsfaktorer.

2. Vi hjälper våra kunder att med klimatbokslutet som grund kunna sätta mål och göra en reduktionsplan.

3. Slutligen erbjuder vi att, i en åtgärdsplan, integrera finansiering av projekt där CO2 reduceras, förhindras eller binds in. Till vårt förfogande har vi i vår portfölj ett 20-tal projekt. Genom att köpa kol-krediter i något av dessa kan företag sätta ett pris på sitt osynliga avfall och öka takten i klimatarbetet.

Senaste nytt