Ordning och reda – ska vi gå tillbaks till grunderna?

November 16, 2019

Dagens Nyheters pågående granskning av flygbolagen och hur flygresornas klimatpåverkan beräknas har gett ringar på vattnet. Klimatkompensation är varken enkelt eller svartvitt, men det verkar som att vi behöver gå tillbaks till grunderna.

Känner ni igen det här från lärarna i skolan?

– ”Bra! Men kan du visa hur du löste uppgiften?”

– ”Skriv ut varje rad i beräkningen? Visa hur du tänkte.”

 

Svarta tavlan: Dags att visa hur beräkningen gjordes!

Granskade flygbolagen – vikten av transparens & spårbarhet

Del ett i granskningen har uppmärksammat problem med transparensen hos flygbolag och deras leverantörer. Nyckelbudskapet från journalisterna är att det saknas möjlighet till spårbarhet och uppföljning av de uttalanden och påståenden som flygbolagen gjort.

 

Transparens är helt avgörande när vi handlar med certifikat från projekt som ofta ligger långt bort, och med handel av något så abstrakt som bundna, undvikta eller bevarade utsläpp. Det är fundamentalt för branschens trovärdighet, och något som vi på ZeroMission tar på högsta allvar. Registret Markit är en nyckel i detta, där klimatkompensationen från majoriteten av våra projekt finns att följa, och där krediterna som våra kunder köper annulleras (dvs permanent låses för deras räkning).

 

Unikt för projekt certifierade enligt Plan Vivo är att de årligen redovisar sina aktiviteter, framgångar, utmaningar och finanser, i den årsrapport som samtliga projekt måste göra. Öppenheten är avgörande för att kunna förstå och följa nyttan de åstadkommer. Det gör det också möjligt att löpande bedöma additionaliteten, som är ett viktigt mått inom klimatkompensation.

 

 

Ordning och reda, politiken reagerar!

Reaktionerna på DNs bloggserie kommer även från politiken. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) annonserar att regeringen beslutat om rapporteringskrav för alla resebolag som säljer längre resor, för att göra siffrorna mellan bolagen jämförbara och vetenskapligt grundade.

 

”…här får man skärpa sig.”

Även här är det transparensen som efterfrågas. Hur har bolagen beräknat sina utsläpp? Av de granskade flygkalkylatorerna som listas av DN i delartikel 2, är det stor spridning i resultaten. För oss är det en självklarhet att följa den senaste vetenskapen och nya rön, och det var fint att få bekräftat att våra bakomliggande studier överrensstämmer med de värden som citeras från forskaren Jonas Åkerman vid KTH. Det är grundläggande att redovisa hur beräkningar genomförs, och extra viktigt när det finns så stora variationer i metodik som leder till skillnader på ”över 400 procent – för samma resa.”.

 

Vi redovisar vår metodik tydligt i dokumentationen bredvid kalkylatorn, här.

Det borde alla medvetna konsumenter efterfråga.

Spännande att se hur beräkningarna kan variera så mycket! Bild: grafik från DNs artikel om flygkalkylatorer den 14 oktober 2019.

Frågorna du behöver vänja dig vid att ställa!

Klimatkompensation är ett verktyg för att sätta ett pris på utsläppen, och ett verktyg som kan finansiera klimatanpassning och binda koldioxid på ett sätt som gör att vi klarar 1,5-gradersmålet. I takt med att klimatet snabbt förändras blir det allt mer sannolikt att fler söker att klimatkompensera som en direkt åtgärd i närtid.

 

För konsumenten innebär detta en utmaning. Oavsett om vi agerar som privatpersoner eller i våra yrkesroller blir det viktigt att förstå vad det är man köper. Det blir viktigt att hålla fast vid det vi vet och att gå tillbaks till grunderna som vi lärde oss i skolan:

  • Redovisa: Hur tänkte du när du löste uppgiften?
  • Hur är det här beräknat, visa mig.
  • Vad går mina pengar till, kan du visa vad jag betalar för?
  • Vem är det som utför vad, och när, när jag klimatkompenserar?
  • Finns det några bevis eller källor?

 

 

Källor och hänvisningar:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/sas-berakningar-ger-fyra-ganger-mindre-utslapp-an-konkurrenters/

https://www.dn.se/nyheter/ministern-bolagen-maste-skarpa-sig/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/klimatkompenserade-resor-omojliga-att-kontrollera/

https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?s=ca

Bild 1 och 2: hämtade från Pixabay.com

admin
evelina.sundin@ohmy.co

Senaste nytt