Plattform förenklar mätning av kolinlagring

November 25, 2020

På ZeroMission har vi det stora nöjet att samarbeta med flera innovativa klimatkompensationsprojekt. Ett av dem är projektet Taking Root i Nicaragua som under de senaste fem åren utvecklat FARM-TRACE, en produkt för att förenkla monitorering av kolinlagring på småbrukares gårdar som nu används av fler projektorganisationer.

När Taking Root först började plantera träd med småbrukare i Nicaragua förstod de snabbt vilka stora utmaningar de stod inför med övervakning och rapportering av trädplanteringen. Traditionella tillvägagångssätt blev oerhört dyra på grund av hur komplicerat det kan vara att mäta och spåra effekter över hundratals gårdar. Årlig rapportering från varje småbrukares gård är nödvändig för att kunna följa upp trädplanteringen och hur mycket kol som lagras. Utmaningen som projektet stod inför var att skapa en rigorös och vetenskapligt baserad rapportering som samtidigt skulle vara prisvärd och inte förlita sig på externa konsulter.

 

 

Genom ett inledande samarbete med University of British Colombia i Kanada och ett team med expertis inom fjärranalys, skogsstatistik och maskininlärning, utvecklade Taking Root FARM-TRACE. Plattformen utför mätningar av CO2 som binds i skogen och är så enkelt utformad att vem som helst kan använda den. Det enda som behövs är en mobiltelefon, vilket gör den till en extremt kostnadseffektiv lösning för alla som arbetar med småbrukare.

Hur FARM-TRACE fungerar

Tillvägagångssättet är uppdelat i två mätmetoder för kvantifiering av skog och kol: fält- och satellitmätningar.

 

Mätningar i fält: 

1. Kartläggning av gården: En tekniker börjar med att gå runt gårdens utkant med en smartphone. FARM-TRACE skapar då en digital modell över gården och förbereder diagram.

2. Mätning av träd: Teknikern använder mobilappen för att lägga in data om ett visst antal träd. Parametrar som trädart, diameter vid brösthöjd och total höjd läggs in i appen. Denna information bearbetas sedan i plattformen för att extrapolera den totala mängden biomassa över hela gården.

3. Rapporter: Genom att koppla ihop mätningarna med relevant vetenskaplig data beräknas ett värde av den totala mängd CO2 som lagrats in på gården.

 

Mätningar via satellit:

Efter mätningarna på gården kopplar FARM-TRACE ihop området med satellitbilder. Plattformen använder en algoritm för att klassificera ytan i olika typer av vegetation. Uppföljningar kan därefter enkelt göras med hjälp av nya satellitbilder.

 

Läs mer om FARM-TRACE

Den här bloggen är en översättning och sammanfattning av Taking Roots blogg på temat FARM-TRACE. Läs den engelska versionen i sin helhet och ta del ett Webinar om FARM-TRACE  här.

 

Senaste nytt