CommuniTree Carbon Programme Nicaragua – MAX

March 18, 2020

CommuniTree är ett av våra mest nyskapande och avancerade skogsprojekt som arbetar med att förhindra avskogning. Projektet har vunnit Rainforest Alliance Eco-Index Award. Tack vare MAX har projektet kunnat skala upp sin verksamhet och växt med 54 småbrukarfamiljer, skapat 38 permanenta jobb och återbeskogat en yta motsvarande cirka 690 fotbollsplaner

Detta projekt är baserat i norra Nicaragua där bönder erbjuds betalning för noggrant planterade och välskötta träd på sin egen mark. I projektet används olika inhemska arter av växter och träd och varierade odlingsmetoder, allt för att maximera tillväxten. Till exempel samplanteras kaffebuskar tillsammans med mindre grödor för att ge skugga och skydd mot jorderosion. För bönderna i projektet innebär träden ett skydd vid extremväder då de binder vatten, förhindrar jordskred och erbjuder skugga för djur, grödor och inte minst de över 1000 familjer som bor i området. Över 650 000 ton CO2e har hittills bundits upp tack vare verksamheten och projektet fortsätter att växa för varje år. Projektets modell är så framgångsrik att konsulter från projektet utbildar Nicaraguas regering och andra myndigheter och projekt om deras metoder som stöd till småbrukare.

 

Varje hektar i projektet kan kopplas till en markägare och visualiseras i mjukvaran Google Earth, vilket ger ett kraftfullt kommunikativt värde för investerare. Projektet är certifierat av den internationellt välkända standarden för träd- och skogsprojekt Plan Vivo. Projektet får mycket uppmärksamhet utomlands. 2018 presenterades projektet t.ex. till FNs Food och Agriculture Agency i Rom, och samma år mottog projektets grundare utmärkelsen Meritorious Service Cross som delas ut av Kanadas guvenör.

Senaste nytt