Hållbar markanvändning i Etiopien – Plan Vivo

November 14, 2019

Klimatförändringarna slår hårt mot småbrukande bönder i Etiopien som är beroende av mark för att kunna odla och låta sina djur beta. Det finns en stor risk för förlorad biodiversitet. Det här projektet bidrar inte bara till att förbättra miljön, utan också till att ge en inkomst till fattiga småbrukare på landsbygden.

Projektet är lokaliserat i norra Etiopiens högland vilket är ett område som drabbats hårt av klimatförändringar, jordförsämring och torka. Överbetning och skogsavverkning har på många platser försämrat jordens förmåga binda kol och att behålla näringsämnen och vatten. EthioTrees är ett samarbetsprojekt med lokalsamhällen som syftar till att återskapa värdefulla skogsmiljöer och därmed binda koldioxid från atmosfären, förhindra jorderosion, öka biodiversitet och öka tillgången av grundvatten. Kolen binds i det här projektet genom att man samarbetar med bönderna för att koordinera så att de restaurerar skog på de platser där deras djur inte betar. Fokus ligger på att restaurera skog som ligger högre upp i bergen där det är svårt för betesdjur att gå. Det säkerställer att skogen får växa ostört.

 

Projektet stödjer också verksamheter som möjliggör hållbara inkomstkällor för lokalsamhällen, exempelvis genom produktion av honung och aromatiska oljor. Idag deltar bönder från 6 stycken olika byar i det här projektet. Sammantaget tar projektet upp mer än 700 hektar mark. Projektet har varit verksamt sedan 2016.

 

Senaste nytt