Hållbara betesmarker i Mongoliet – Plan Vivo

November 14, 2019

I projektet inkluderas fler än 140 olika herdefamiljer tre olika områden på totalt 78 500 hektar. I ett nötskal handlar projektet om att ställa om mot en hållbar markanvändning, bevara den biologiska mångfalden samt förbättra sociala förhållanden.

Tre strategier används för att uppnå projektets uppsatta mål: minskat tryck på betesmarkerna, bevarad biodiversitet och diversifierad inkomst för familjerna. Trycket på betesmarkerna minskas genom effektiviserad markanvändning och genom att låta markerna vila, vilket uppnås genom samarbete och koordinering mellan herdegrupperna. Regelbundna och koordinerade förflyttningar minskar risken för att för mycket boskap samlas på ett och samma ställe.

 

En förutsättning för betesmarkernas hållbarhet är också att mängden boskap reduceras. Projektet fokuserar därför med  ett flertal olika aktiviteter för att dels stimulera andra inkomstkällor, och dels maximera familjernas inkomst från de boskap som de redan äger. Detta sker exempelvis genom produktion och försäljning av ull, skinn och mejeriprodukter. Genom att utbilda och möjliggöra nomadgrupperna i hur de kan marknadsföra och sälja sina produkter ökar även deras inkomster.

 

Bevarad biodiversitet uppnås genom bildandet av kooperativ som inventerar och patrullerar stäppen för att undvika illegal avskogning och tjuvjakt av viktiga djurarter. Att kooperativen bildades har haft en enorm genomslagskraft och resulterat i att djur som den mongoliska gasellen och röd hjort har börjat återhämta sig.

 

Runt 130 000 ton koldioxid bedöms bindas i marken under projektets gång genom förbättrade metoder för markanvändning.

Senaste nytt