Hållbara betesmarker i Mongoliet – Plan Vivo

November 14, 2019

I projektet inkluderas fler än 140 olika herdefamiljer tre olika områden på totalt 78 500 hektar. I ett nötskal handlar projektet om att ställa om mot en hållbar markanvändning, bevara den biologiska mångfalden samt förbättra sociala förhållanden.

Tre strategier används för att uppnå projektets uppsatta mål: minskat tryck på betesmarkerna, bevarad biodiversitet och diversifierad inkomst för familjerna. Trycket på betesmarkerna minskas genom effektiviserad markanvändning och genom att låta markerna vila. Detta åstadkoms genom samarbete mellan herdegrupperna eftersom man genom ökade och koordinerade regelbundna förflyttningar minskar risken för att för mycket boskap samlas på samma ställe. En förutsättning för betesmarkernas hållbarhet är även att mängden boskap reduceras. I projektet arbetar man därför med ett flertal olika aktiviteter för att dels stimulera andra inkomstkällor, samt maximera inkomsten från de boskap som redan finns. Detta sker exempelvis genom produktion och försäljning av ull, skinn och mejeriprodukter.

 

Bevarad biodiversitet uppnås genom bildandet av kooperativ som inventerar och patrullerar stäppen för att undvika illegal avskogning och tjuvjakt av viktiga djurarter. Bildandet av kooperativen haft har enorm genomslagskraft sen starten för fyra år sedan vilket resulterat i att djur som den mongoliska gasellen och röd hjort har börjat återhämta sig.

 

Genom att utbilda och möjliggöra nomadgrupperna i hur de kan marknadsföra och sälja sina produkter ökar även deras inkomster. Runt 130 000 ton koldioxid bedöms bindas i marken genom förbättrade metoder för markanvändning.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt