Paskaia, återbeskogning i Mosquitia, Honduras – Plan Vivo

October 17, 2022

Paskaia bygger ett hållbart skogsbruk tillsammans med ursprungsfolket i Mosquitia, Honduras. Inom projektet sker återbeskogning genom både nyplantering och naturlig föryngring och detta kombineras med odling av t ex kakao, bönor och bananer.

Paskaia betyder ”att bygga för framtiden” på ursprungsfolkets språk, miskitu. Mosquitia som till största delen ligger i Honduras är det näst största regnskogsområdet i Amerika efter Amazonas och är hem för en mycket rik flora och fauna. Avverkningar och bränder har dock fått skogen att försvinna i enorma områden. Det som tidigare var regnskog har förvandlats till savann, helt utan träd eller med gles tallskog, i bästa fall.

 

När folket som lever i detta område för några år sedan äntligen fick tillbaka äganderätten till sin mark ville de börja förvalta den på ett långsiktigt hållbart sätt och startade Paskaia-projektet tillsammans med bland annat forskare från Sverige.

 

För att verkligen kunna uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av detta vackra område har det varit nödvändigt att låta människorna som bor i Mosquitia ha initiativet i projektet. Paskaia arbetar med en samskapande process där det är centralt att alla grupper i det lokala samhället deltar, inte minst kvinnor och ungdomar som annars ofta inte kommer till tals.

 

Paskaia har nu arbetat på det sättet i området sedan 2018 med att ta fram metoder för att få tillbaka den försvunna skogen. Det kanske viktigaste har varit att först få kontroll på bränderna som annars förstör de små plantor som lyckats slå rot. Fram till 2022 har projektet skyddat ett område på ca 400 hektar där skogen nu kommer tillbaka. Arealerna som brandskyddas kompletteras med områden där lokala trädslag planteras, framför allt mahogny.

 

 

De som bor i området är mycket entusiastiska till Paskaia-projektet och det finns förhoppningar om att tillsammans kunna återskapa stora områden skog.

 

Det är ett komplext ekosystem och utvecklingen har tidigare gått åt fel håll i många år, men det är heller inte omöjligt att med relativt enkla metoder vända utvecklingen. För detta krävs en stark lokal närvaro och att alla involverade är ödmjuka och verkligen försöker förstå de komplexa lokala faktorer som driver avskogningen.

 

Återbeskogningen i projektet sker genom både nyplantering och naturlig föryngring med lokala trädslag som t.ex mahogny och karibisk tall.

 

Paskaia återbeskogar på detta vis både på kommunal mark och på privat mark där träden kombineras med odling av t ex kakao, bönor och bananer. Detta ger snabbt löpande inkomster och extra matförsörjning för befolkningen i området vilket Paskaia-projektet har gemensamt med många andra Plan Vivo-projekt. På det här sättet blir projektet långsiktigt hållbart och skapar förutsättningar för att,  förutom klimatnyttan, flera av FNs hållbarhetsmål uppfylls.

Senaste nytt