Rent dricksvatten till skolor och hushåll i Uganda – Gold Standard

January 31, 2020

Projektets huvudsakliga mål är att distribuera vattenreningssystem till låginkomsthushåll och skolor i Uganda. Klimatnyttan sker då konsumtionen av ved och kol för att koka vatten minskar.

Brist på tillgång till rent dricksvatten och otillräcklig sanitet är en vanlig orsak till sjukdomar som orsakar över 2,2 miljoner årliga dödsfall världen över. I Uganda kokar 40 procent av alla människor sitt vatten för rening. Många behandlar inte vattnet alls. Ofta kokas vattnet på öppen eld som kräver ved, och i sin tur leder till degradering av skog. Att elda över öppen eld påverkar också många människors hälsa negativt då mycket rök bildas inomhus.

 

Vattenreningen i skolorna består av ett filter och en vattentank med en kapacitet för 450 till 1000 liter. Filtret renar vattnet i tre steg. I ett första steg filtreras de grövsta föroreningarna i vattnet ut. I steg två används ett aktivt kolfilter som absorberar de minsta partiklarna och flyktiga organiska föroreningar. Det säkerställer att vattnet inte luktar eller smakar konstigt. I det sista steget används ett UV filter som dödar mikroorganismer som bakterier, virus och patogener. Filtren byts ut var sjätte månad för att säkerställa smidig drift och vattenkvalité. Med vattenreningssystemet minskar också plastavfall i skolorna. Projektutvecklaren arbetar med lokala organisationer för att anpassa programmet och tekniken till lokala förhållanden.

 

"Ända sedan vi fick vattenfilterbehållaren har våra barn inte vattenburna sjukdomar längre. Det sparar också pengar för vi behöver inte koka vatten."
– Francis Epyaka Otai, Mirembe Junior School

Senaste nytt