Trädplantering på Sri Lanka – Plan Vivo

September 30, 2019

Galle-distriktet i sydvästra Sri Lanka rymmer regnskogsområdena Singharaja och Kanneliya. Den biologiska mångfalden är här mycket hög, och platserna har pekats ut av UNESCO som särskilt viktiga naturskyddsområden.

Störst påfrestning på regnskogarna utgörs av skövling till förmån för cash crops. I projektet utbildas invånare i jord- och skogsbruksmetoder för att plantera utrotningshotade träd och växtlighet; flera av dessa bär frukt eller används inom medicin, vilket ger en extra inkomst. I kanterna runt skogarna sker också ytterligare återplantering för att skydda området.

 

Projektet bidrar både till bevarandet av Sri Lankas regnskogar, återplantering av skog och hållbar försörjning. Det lokala deltagandet gör invånarna själva till aktörerna i att bevara Singharajas och Kanneliyas regnskogar.

Hiniduma Bio-Link var det första skogsprojektet i Asien som certifierades enligt Plan Vivos Standard, år 2012.

Senaste nytt