Trees for Global Benefits, Uganda – Plan Vivo

November 14, 2019

Uganda är ett land som är rikt på naturresurser. Men på grund av jordbrukets expansion, vedeldning och fattigdom är skogarna utsatta för ett utbrett avskogningstryck. Främsta målet med det här projektet är att förbättra situationen för fattiga jordbrukare genom ett långsiktigt och klimatanpassat jordbruk med trädplantering i fokus.

Projektet är beläget i Bushenyidistriktet i sydvästra Uganda. Här arbetar vår samarbetspartner, Ecotrust, en lokal miljöorganisation med stark ställning och förankring i regionen, med att ge jordbrukare kunskap och teknisk support att bruka sin mark långsiktigt, efter egna förutsättningar och behov. Genom att använda inhemska trädarter, ett grundkriterium i Plan Vivo-standarden, stärks den biologiska mångfalden och minskar sårbarheten för klimatförändringar.

 

Tack vare våra kunders klimatkompensation har projektets yta nu expanderat till Rwenzoribergen, ett område på gränsen till Kongo som är med på Unescos världsarvslista.

 

Sedan 2003 har projektet planterat cirka 2,3 miljoner träd, vilket inneburit att över 1 miljon ton koldioxid bundits genom trädplantering. Men trädplantering är bara första fasen som efter en period övergår till hållbart skogsbruk, eller agroforestry. Det innebär att man kontinuerligt underhåller och gallrar träd så att skogen mår bra och tar upp maximalt med koldioxid. Det hållbara skogsbruket är inte bara nödvändigt för att reducera koldioxid i atmosfären, utan ger också sociala mervärden för småbrukarna. Andra positiva miljöeffekter är ökad resiliens och biologisk mångfald, förbättrad jordmån och vattenhållning, samt minskad risk för erosion.

Senaste nytt