Så har klimatkompensation hjälpt Telenor

May 19, 2021

Intervju med Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef på Telenor Sverige, från seminariet "Så funkar Fairtrade-certifierad klimatkompensation" den 6 maj 2021.

Fairtrade Climate Standard är den första standarden i världen för certifiering av klimatkompensation på den frivilliga marknaden som ställer krav på köparen av krediter. Den som åtar sig att köpa Fairtrade-certifierade krediter, över motsvarande 1000 ton CO2e, måste bland annat sätta en långsiktig reduktionsplan för att minska sina utsläpp. Telenor är först i Sverige med att åta sig kraven som standarden ställer.

 

Vad var det som gjorde att ni valde Faitrade-certifierade krediter?

Det är ju en resa som vi har gjort, och den började för mer än 10 år sedan när vi började med att säga att vi ville minska vår klimatpåverkan. Nu när vi nått 80% reduktion så började vi tänka vad nästa steg skulle vara. Vad ska vi göra nu? Då var det någon som sa att vi skulle börja med klimatkompensation för att sätta en prislapp på de utsläpp som vi har kvar att göra någonting med. Vi tog kontakt med ZeroMission och vi tittade lite på olika projekt. Ganska snabbt så fastnade vi för Fairtrade, och det skulle jag säga främst beror på två faktorer. Dels så jobbar vi globalt med sociala frågor och SDG 10, ”Reduced Inequalities”, och dels så ville vi titta lokalt och ha familjen i fokus. Människor mitt i livet. Med de projekt vi valt tycker vi att vi gjort just det.

"Vi såg vilken påverkansmöjlighet vi hade i olika delar av vår verksamhet."

Ni är ju först i världen att ta på er de krav som standarden ställer vilket bland annat inkluderar en reduktionsplan. Kan du beskriva hur det gått till, och var ni står idag?

Klimatkompensationen är ett bra verktyg för att ta sig an sina utsläpp, visa på vad vi har gjort och visa på vad som blir nästa steg. Det vi gjorde tillsammans med ZeroMission var att ta fram en kartläggning och se var våra största utsläpp finns. Vi tittar mycket på den interna verksamheten, men också leverantörer och kunder. Vi såg vilken påverkansmöjlighet vi hade i olika delar av vår verksamhet. Det gjorde att vi snabbt kunde välja vilka områden vi ville fokusera på för att göra mest påverkan. För oss, praktiskt, är det en väldigt stor effekt om vi kan minska vår energianvändning, val av energikällor, och välja hur vi kan transportera oss själva och också de produkter vi använder för våra tjänster.

 

Känner du att klimatkompensationen gett någon hävstång internt?

Absolut, det tydliggör i de operativa besluten. Det blir en högre prislapp om vi inte väljer de mest klimatsmarta alternativen. Och det hamnar i vågskålen när vi ska ta beslut.

 

Hur har det här tagits emot? Internt och externt?

Hittills har det bara varit positivt. Internt är vi stolta över att vi gör något som är synligt. Fairtrade är känt i Sverige, så det är någonting allmänheten kan förstå. Externt är det många som kommer fram och undrar vad som krävs för att börja. Vad behöver man göra, och om man behöver ha kommit jättelångt i processen. Jag säger att nej – det behöver man inte. Det är bara att börja.

 

Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef Telenor Sverige

 

Telenor Sverige är en del av det globala Telenor, med verksamhet både i Asien och Norden. Telenor har idag 180 miljoner kunder och 18 000 medarbetare världen över.

 

Har du några frågor om Fairtrade-certifierad klimatkompensation och vill komma i kontakt med oss? Tveka inte att höra av dig till någon av oss på ZeroMission.

 

Välkommen att se seminariet i sin helhet här.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt