Stor efterfrågan på trädprojekt

May 7, 2019

Bild från Scolel’te, Mexiko. Foto: ZeroMission

 

Vi upplever ett högt tryck på klimatkompensationsprojekt med träd som främsta kolsänka. Trycket är så högt att många av projekten vi arbetar med, t.ex. Trees for Global Benefit i Uganda, CommuniTree i Nicaragua och Scolel’te i Mexiko måste rekrytera nya bönder för att klara efterfrågan av krediter. Ett angenämt problem, eftersom det i praktiken innebär att fler bönder får en stärkt inkomst med positiva effekter för dem och deras familjer som följd, och självklart att mer CO2 binds i marken. För oss som återförsäljare av krediter underlättar god framförhållning och en långsiktig planering för att vi och projekten ska kunna möta efterfrågan.

 

Utan finansieringen skulle en expansion av projekten aldrig vara möjlig, vilket visar på additionalitet när det är som allra tydligast. Klimatnyttan är därmed tätt sammanlänkad med de företag och organisationer som väljer att klimatkompensera för att minska sina utsläpp. Det är som att någon trycker på en röd knapp och säger “Go!” för att få klimatnyttan att hända.

 

Skogen är en viktig, och förhållandevis lättillgänglig, kolsänka som spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. Forskare menar att det finns tillräckligt med utrymme i världens skogar för att plantera träd med kapacitet att lagra in utsläpp från ett helt årtionde, skriver Björn Wiman i DN.

 

ZeroMission arbetar med två olika typer av trädprojekt. Det handlar om att bevara skog som hotas av avskogning, eller att återplantera nya träd i samverkan med småbrukande bönder. Detta görs bland annat enligt en metod som kallas “agroforestry”, vilket enkelt kan förklaras med att träd och grödor planteras tillsammans för att efterlikna naturliga förhållanden. På det sättet drar växterna nytta av varandra, kolinlagringen ökar och den biologiska mångfalden stärks. Win-win på många sätt.

 

Här kan ni se hur processen att plantera träd går till i CommuniTree, Nicaragua.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se