Synliga fotavtryck

September 9, 2019

Sommar har övergått till höst, och telefonen är fylld av sommarminnen. Uppfylld av utmaningarna som det nya jobbet på ZeroMission innebär ger jag mig på att göra ett klimatbokslut över sommaren. Självklart väljer jag att kompensera de beräknade utsläppen.

 

På uppdrag av ZeroMission har analys- och undersökningsföretaget Novus frågat drygt 1000 privatpersoner om klimatkompensation. Undersökningen visar att de som anser sig aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan också i större utsträckning kompenserar för de utsläpp som ändå sker. Den som kompenserar gör alltså ytterligare en sak för att minska sitt avtryck än den som är oberörd av de pågående klimatförändringarna.

 

Jag och min familj reser gärna utomlands på semestern. Flygresorna har varit många, om än inte särskilt långa. Vi har hållit oss inom Europa. På senare år har vi valt bort flyg till förmån för tåget. Främst för att vi vill få ut mer av resan, men också för att minska resans klimatpåverkan. Familjen Wenell tillhör alltså kategorin som anser sig aktivt arbetar för att minska klimatpåverkan. Nu ska här klimatkompenseras också, mäta-minska-binda.

 

Första uppgiften är att försöka mäta klimatpåverkan. Hur många koldioxidekvivalenter motsvarar de utsläpp familjen totalt orsakat under tågluffen till Bretagne, fjällvandringen i Härjedalen och besöken i släktens sommarstugor på Gotland och i Roslagen?

 

För den som vill beräkna sitt klimatfotavtryck finns flera olika hjälpmedel. Jag tycker att klimatsmartsemester.se är ett bra verktyg som på ett tydligt sätt vägleder resenären. Genom att välja färdsätt och typ av boende kan varje del av resan beräknas. I Wenells fall rör det sig främst om tåg och bil samt boenden med låg klimatpåverkan. Därtill kommer utsläpp från allt vi ätit och saker vi köpt.  Eftersom vi mestadels lagat egen mat, och ätit samma saker som hemma, lämnar jag matens påverkan utanför semesterberäkningen. Totalt visar det sig att familjens resor och boenden under semestern ligger bakom utsläpp av växthusgaser motsvarande 1,9 ton koldioxidekvivalenter. Detta kan jämföras med att enbart resan till Bretagne skulle ha ”kostat” fyra ton om vi valt flyg i stället för tåg och bott på hotell i stället för i lägenhet.

 

Nästa del är att minska. Jämfört med hur vi semestrade för några år sedan har familjens utsläpp minskat betydligt. Till största delen beror det på att vi bytt flyg mot tåg, men också på att vi oftare bor i hyrda lägenheter än på hotell. Men det finns så klart mer att göra. Inför nästa år kan vi till exempel vidga scoopet och räkna med de extra glassar och inköp som semestern innebär.

 

Slutligen binda. Genom ZeroMissions klimatkompensationsverktyg, som alla kan använda sig av, räknar jag fram klimatkostnaden för semestern i svenska kronor. Pengar som går till ett klimatkompensationsprojekt i något av världens utvecklingsländer. Det osynliga har blivit synligt, och klimatkostnaden har fått en rad i semesterkalkylen. Vi har inte bara planerat semestern för att minska vår klimatpåverkan, vi har gjort lite mer. Nästa år tar vi med klimatkostnaden redan i planeringsstadiet. Det kostar att lämna sina fotavtryck.

Henrik Hydén
henrik@brandbiz.se