Vad är negativa utsläpp? …och varför behöver vi dom?

October 22, 2018

I nästan 10 år har vi fått höra att många vill jobba med att minska sina utsläpp innan man klimatkompenserar. Det måste vi absolut göras, men det är naivt att tro att det räcker. Så kallade negativa utsläpp är nödvändigt för att ta bort koldioxid som redan finns i atmosfären. Helt enkelt måste vi kompensera att vi inte lyckats minska utsläppen tillräckligt mycket i god tid. Nu understryker IPCCs senaste rapport vikten av negativa utsläpp för att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. Och nu är det bråttom.

 

Fyra huvudsakliga tekniker är på tal

 

Kortfattat handlar det om att suga upp, samla in eller på annat sätt ta hand om koldioxid som vi redan släppt ut. Den lagras sedan, i biomassa (tex träd) eller under mark. Resultatet förväntas bli en mindre mängd koldioxid i atmosfären.

Ofta pratar man om CCS . Det är en teknik för koldioxidavskiljning och koldioxidlagring i mark CCS. Om utsläppen kommer från biomassa – och då blir förkortningen istället BECCS. BECCs är idag inte tillgängligt i tillräckligt stor skala.

Även biokol definieras som negativa utsläpp. Det är koldioxid som binds i som kol och lagras i jorden och blir kvar där i hundratals eller tusentals år. Här finns flera supercoola småskaliga anläggningar.

Återplantering av skog anses idag vara det alternativ som är tillräckligt vi faktiskt kan använda, precis jus nu. Trädplantering är en viktigt ”teknik” som globalt ger negativa utsläpp och, utfört rätt har trädplantering dessutom potential att bidra till klimatanpassning och de globala målen lokalt.

Vi har inte tid att endast minska våra utsläpp. Det går för långsamt.Vi måste också se till att de koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären sugs upp.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se