Nytt projekt för skydd av mangroveskog

August 13, 2020

Efter framgångarna med vårt projekt Mikoko Pamoja, världens första klimatkompensationsprojekt med skydd av mangroveskog som huvudsaklig källa till kolinlagring, lanseras nu projektet Vanga Blue Forest. Projekten liknar varandra till utformning, men Vanga täcker in ett område av mangrove som är fyra gånger så stort som Mikoko Pamoja. Projektet certifieras av Plan Vivo.

Mangrove är, tillsammans med andra marina ekosystem som alger, sjögräs och våtmarker, en ovärderlig kolsänka. Till skillnad från landlevande träd och växter hamnar löven från mangroven i sedimenten under vattenytan bland mangrovens rötter, istället för att hamna på marken där en del av koldioxiden frigörs. Väl i sedimenten kan koldioxiden lagras in i tusentals år. Genom att skydda träden stärks också den biologiska mångfalden eftersom mangroveskogar är hem åt tusentals olika arter av småfiskar, däggdjur och fåglar.

Detta unika projekt ligger på gränsen mellan Kenya och Tanzania och har fått initial finansiering av Leonardo DiCaprio Foundation. Under en period på 20 år förväntas projektet hindra utsläpp av över 93 000 ton CO2e genom bevaring av mangroveskog. Under de senaste två decennierna har ungefär 60 hektar mangrove per år försvunnit i området, så skyddet av skogen är viktigt. När avskogningen stannar av hindras koldioxid från att släppas ut i atmosfären. Initialt ligger fokus på att skydda 460 hektar mangrove, samtidigt som försörjningen förbättras för 9 000 människor i de tre byarna Vanga, Jimbo och Kiwegu. Förutom att bevara mangroven kommer projektet också att återplantera avskogade områden med nya plantor.

Finansieringen från klimatkompensationen kommer att användas till att förbättra lokal kapacitet inom skogsförvaltning och lokala företag inom biodling, ekoturism och krabbodlingar. För att främja kapacitetsutbyggnad och ekonomiskt självbestämmande hos lokalbefolkningen kommer projektet att organisera seminarier i hållbart entreprenörskap.

Blue carbon

“Blue carbon” är kol som lagras in av marina ekosystem till havs eller vid kusterna. Hit hör sjögräs, alger, våtmarker och mangroveskogar. Dessa ekosystem lagrar in stora mängder kol, både ovanför vattenytan och i sedimentet på havsbotten. Till exempel lagras över 95% av kolet i sjögräsängar i jordarna, enligt the Blue Carbon Initiative.

 

 

Läs mer:

www.thebluecarboninitiative.org

www.aces-org.co.uk

Senaste nytt