Klimatberäkna med Enjoy Wine & Spirits

November 14, 2018

Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta en verksamhets klimatpåverkan? Och hur kan man gå tillväga för att underlätta hållbarhetsredovisningen? Det var fokus i vårt seminarium häromveckan där vi bjöd in Lisa Gunnarsson, hållbarhetsansvarig hos vinimportören Enjoy Wine & Spirits, för att berätta om företages "klimatuppvaknande". Idag använder Enjoy verktyget Our Impacts för kontinuerlig mätning och uppföljning. Ta del av en miniintervju! 

  1. Hur gick ni tillväga för att börja mäta verksamheten och produkternas klimatpåverkan?

Vi kände att vi ville integrera vår hållbarhetsvision på alla plan i verksamheten, men det är svårt att integrera något som inte är greppbart därför bestämde vi oss för att först ta reda på var i värdekedjan vi gör mest avtryck och därefter börja mäta.

“Vi har fått mycket kunskap och inspiration bara genom att börja mäta”
  1. Vad har verktyget Our Impacts betytt för det kontinuerliga arbetet?

Our Impacts har gjort så att all vår information vi tidigare samlat in, samt den nya, har hamnat på ett och samma ställe. Vi är inte heller beroende av att man måste tänka på samma sätt som föregående “informationsinsamlare” eftersom systemet sköter det åt dig.

 

 

  1. Hur används resultaten för att driva hållbarhetsarbetet?  

Allt som går att mäta kan man sätta mål på även om man inte är specialist på området. I vårt fall har det gett oss mycket kunskap och inspiration, bara genom att börja mäta. Vi har nu också fått vägledning i vad som är mest viktigt för både planeten och får vår verksamhet att fokusera på. Tidigare försökte vi göra lite insatser här och var utan att egentligen veta vad det gav. Ett enkelt och viktigt klimatuppvaknande för personalen var när vi kunde se hur mycket CO2 vårt kaffedrickande utgjorde.

 

 

  1. Vad är ditt främsta tips för den som är i startgroparna att börja mäta och hållbarhetsredovisa? 

Se inte hållbarhetsarbetet som ett projekt utan som ett löpande arbete och låt det ta tid, för det gör det. Sätt upp mindre delmål per månad och samla in data kontinuerligt. Leta information på nätet samt låt dig inspireras av andra, det finns så många som vill samma sak och tillsammans kan man göra skillnad!

 

Lisa Gunnarsson, Hållbarhetsansvarig Enjoy wine & Spirits

Enjoy Wine & Spirits hållbarhetsredovisning hittar du här

admin
evelina.sundin@ohmy.co

Senaste nytt