Vi kommenterar kritiken mot REDD+ projekt certifierade av Verra

January 24, 2023

I en tid när nödvändigheten av att tropiska skogar bevaras är större än någonsin vill vi kommentera kritiken mot s.k REDD+ projekt certifierade av Verra

En artikel publicerad i The Guardian (och omnämnd i bl a Aktuell Hållbarhet) har satt igång en debatt kring värdet av klimatkompensation, specifikt krediter i s.k. REDD+ projekt certifierade av Verra. Det finns olika typer av klimatkompensation och därutöver olika standards och det finns en risk att alla varianter dras över samma kam. Eftersom vi tycker att artikeln påverkar klimatkompensation i mer generella termer vill vi förmedla våra tankar kring detta.

 

ZeroMission har förmedlat krediter som gör klimatnytta sedan 2006. Sammantaget motsvarar det nära 5 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Vi anser att den frivilliga klimatkompensationsmarknaden (VCM, Voluntary Carbon Market) är en otroligt viktig mekanism för att kanalisera finansiering till småbrukare och samhällen i utvecklingsländer. Det är där finansieringen gör mest nytta per krona och det är också där som klimatförändringarna slår hårdast. Genom krediter i högkvalitativ klimatkompensation finansieras projekt som förutom klimatnyttan oftast också svarar upp mot en lång rad andra av FN:s hållbarhetsmål.

 

Merparten av de krediter som ZeroMission förmedlar i REDD+ projekt är certifierade av Plan Vivo. Dessa projekt är jämförelsevis mycket småskaliga och ett krav inbyggt i själva standarden är att projekt ska vara utformade för att inkludera det lokala samhället, att det ska vara en öppen och rättvis fördelning av intäkter mellan alla småbrukare och andra intressenter. Det är givetvis rätt i sig men också det enda sättet för att säkra lokalt engagemang och hantera risker för att projekten inte ska upphöra.

 

Den frivilliga klimatkompensationsmarknaden är fortfarande relativt ung och vi vet att det finns utmaningar på olika nivåer. Beräkningsmodeller och metoder kan alltid bli mer exakta, och i det perspektivet är det bra att den typen av kritik som nu lyfts kommer fram. Med det sagt är vi övertygade om att våra trädprojekt certifierade av Plan Vivo levererar trovärdig och konkret klimatnytta.

 

I en tid när klimatkrisen växer sig allt större anser vi att alla insatser för klimatet behövs. Frivillig klimatkompensation är idag fortfarande det enda sättet att kanalisera kapital för att finansiera projekt i de samhällen där det behövs som mest. För att bevara hotade skogar, för att återbeskoga degraderad mark och skydda människor mot klimatförändringarna. Görs det på rätt sätt kan positiv och bestående förändring skapas för såväl klimat, människa och natur.

 

 

 

 

Senaste nytt