4 myter om klimatkompensation

November 22, 2017

Varje år genomförs en undersökning bland ekonomer som är specialiserade på klimatfrågor. I undersökningen kommer det alltid fram att ett pris på koldioxidutsläpp, antingen genom klimatkompensation eller koldioxidskatt, skulle minska klimatutsläppen.

Varför går det så långsamt och varför tar man inte hand om sina klimatutsläpp precis som annat avfall?

En anledning kan vara att det fortfarande florerar gamla föreställningar om klimatkompensation. Läs till exempel Görans blogg från oktober 2010. Ecosystem Marketplace har intervjuat företag som klimatkompenserar. Dessa företag styrker att gamla mossiga argument mot klimatkompensation är just myter.

IMG_2702

Myt 1 Företag som klimatkompenserar köper sig fria

Undersökningen visar precis tvärtom, att företag som klimatkompenserar ser det som del av en bredare klimatstrategi. Flera företag sätter ett internt pris på koldioxid och klimatkompenserar för de utsläpp som man inte kan minska eller undvika. Klimatkompensationskostnaden driver sedan på arbetet att ytterligare minska dessa utsläpp.

Myt 2 Klimatkompensation leder inte till verkliga utsläppsminskningar

Under 2016 var 99% av all klimatkompensation som såldes på den frivilliga marknaden certifierad av en standard. Dessa standarder kräver att projekten ska redovisa att utsläppen är:

Verkliga – att koldioxid undviks att släppas ut eller tas upp (binds i tex träd)

Verifierade – att utsläppsminskningarna verifieras regelbundet av tredje part (revisorer)

Mätbara – att utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara genom erkända metoder

Additionella – att utsläppsminskningarna i projektet inte hade skett utan bidraget från klimatkompensation

Myt 3 Klimatkompensation är inte tillräckligt för den stora omställningen vi behöver

Detta är delvis sant. Klimatkompensation är designat för att vara en del av en bredare strategi att minska sina utsläpp. Ackumulerat, sedan 2006, har man klimatkompenserat runt 1 miljard ton CO2 . Det är lika mycket som ta bort 210 miljoner bilar från våra vägar.

(det ska dock tilläggas att siffrorna är ungefärliga. I miljard ton CO2 är transaktioner och ibland sker viss dubbelräkning)

Myt 4 Klimatkompensation är en svårtillgänglig niche

Många av väldens stora bolag klimatkompenserar på frivilligt initiativ, tex Microsoft, Disney och National Geographic. I Sverige likaså. Under flera år tillbaka har bland annat Max Hamburgare, Arvid Nordquist och Arla klimatkompenserat för utsläpp som de inte kan undvika. …och många fler med dom. Vi på ZeroMission arbetar med ungefär 150 företag som beräknar och klimatkompenserar sina utsläpp. En undersökning vi gjort med Novus visar också att 60% av svenskarna tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar på.

Missa inte vårt senaste blogginlägg om 4 myter om den globala uppvärmningen. 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se