En affärsdriven lösning mot avskogning i Bolivia – Plan Vivo

September 30, 2019

ArBolivia är ett agroforestry-projekt som varit verksamt sedan 2007, etablerat i de tropiska regionerna Cochabamba och Santa Cruz Bolivia.

Projektet är en affärsdriven lösning för att stoppa avskogningen i delar av Amazonas regnskog. Det omfattar cirka 2 000 småbrukare som planterar inhemska träd på 5 000 hektar mark som de själva äger. Projektet gör det möjligt för fattiga bönder att hantera sin mark mer hållbart samtidigt som de planterar, skördar och säljer ved från en del av träden som planteras. Projektet resulterar långsiktigt inte bara i återplantering av träd utan också att skogen skyddas mot ytterligare intrång.

 

Tack vare projektet får småbrukare en extra inkomst då vinsten från timmer delas lika mellan jordbrukarna, som äger marken och ser efter träden, och investerarna som finansierar driftskostnader för att säkerställa att projektet kan fortgå och expandera. Även om småbrukarna deltar i projektet med endast en liten del av sin egendom hjälper ArBolivia till med att utveckla en hållbar individuell markanvändningsplan för hela deras mark. Utbildning och råd är viktiga aspekter av projektet.

 

1 000 hektar, fördelat på flera olika mindre tomter, är också designat för odlingar utifrån agroforestrymodeller. Här odlas träd i kombination med grödor, bland annat kakao, kaffe, banan citrus och majs. 1 200 hektar är ett naturskyddsområde där skog bevaras.

Senaste nytt