Effektiva spisar Indien – Fairtrade Climate Standard

November 7, 2019

Luftföroreningar inomhus är en av de största orsakerna i världen till att människor dör i förtid. Det här projektet minskar behovet av ved och förbättrar samtidigt inomhusmiljön för hundratals familjer.

På landsbygden i Indien produceras ca 80–90 procent av energin av icke-förnybar biomassa. Veden eldas på ineffektiva spisar som kräver stora mängder bränsle och som släpper ut stora mängder sotpartiklar. Luftföroreningar inomhus orsakar ca 875 000 för tidiga dödsfall per år i Indien. Torkan gör att även bristen på ved att använda till matlagning är stor.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för Fairtrade Carbon Credits.

Projektet finns i Raichur och ersätter traditionella spisar med Chulikaspisen i 21 500 hushåll. På så sätt minskar trycket på naturresurser samtidigt som människors vardag förbättras. I varje hushåll minskar utsläppen med ca 2,1 ton CO2 per år och dessutom minskar behovet av ved med ca 67,5 procent. Eftersom Chulikaspisen minskar föroreningarna inomhus minskar risken för ögonsjukdomar och andningssvårigheter för familjerna.

 

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för projektdeltagarna. Utöver minimipriset generar krediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

 

De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna lanserades internationellt år 2015 och regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna inom utsläppskrediter och hållbar utveckling.

 

ZeroMission är den första distributören av Fairtrade-märkta utsläppskrediter i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling. Genom att köpa Fairtrade-certifierade utsläppskrediter åtar sig också kunderna att göra upp en plan för att minska sina egna utsläpp, ett krav som inga andra standarder ställer idag.

Senaste nytt