Effektiva spisar – Fairtrade Climate Standard

November 7, 2019

Luftföroreningar inomhus är en av de största orsakerna i världen till att människor dör i förtid. Det här projektet minskar behovet av ved och förbättrar samtidigt miljön inomhus.

På landsbygden i Indien produceras ca 80-90% av energin av icke-förnybar biomassa. Veden eldas på ineffektiva spisar som kräver stora mängder bränsle och som släpper ut stora mängder sotpartiklar. Luftföroreningar inomhus orsakar ca 875 000 för tidiga dödsfall per år i Indien. Torkan gör att även bristen på ved att använda till matlagning är stor.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för Fairtrade Carbon Credits.

Projektet finns i Raichur och ersätter traditionella spisar med Chulikaspisen i 21 500 hushåll. På så sätt minskar trycket på naturresurser samtidigt som människors vardag förbättras. I varje hushåll minskar utsläppen med ca 2,1 ton CO2 per år och dessutom minskar behovet av ved med ca 67,5 %. Eftersom Chulikaspisen minskar föroreningarna inomhus minskar risken för ögonsjukdomar och andningssvårigheter för familjerna.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt