REDD+ Bujang Raba, Sumatra Indonesien – Plan Vivo

November 14, 2019

Projektet Bujang Raba har som mål att, tillsammans med fem byar, skydda 5336 ha skog. Under 2013 fick dessa samhällen juridiskt erkända rättigheter till marken av den indonesiska regeringen. Projektet har som mål att binda 630 000 ton CO2 under 10 år (2014-2023).

Sumatra är den ö i Indonesien som drabbats värst av storskaliga oljepalmsplantage. Människor har lidit och brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete är väl dokumenterat. Även mikroklimatet har förändrats och området har blivit torrare och hetare. Detta påverkar den inhemska floran och faunan samt de människor som bor på ön.

 

Finansieringen från klimatkompensation används för att bevara och hålla efter skogen samt förbättra levnadsstandarden för människorna i de fem byar som projektet omfattar. Bland annat genom att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion med agroforestrysystem som innehåller småskalig plantering av gummiträd, kaffe och kanel. Överallt i projektområdet växer fantastiska fruktträd med durian, rambutan och mangostan. Skogen förser också människor och djur med viktiga ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft, tillgång till ved och rekreation. Skogen i Bujang Raba är också hem till den utrotningshotade Sumatratigern, den malaysiska solbjörnen, tapirer och näshornsfåglar.

"A society is defined, not only by what it creates but by what it refuses to destroy"

Betalningen för ekosystemtjänsterna utgör en betydelsefull inkomstkälla som levereras och administreras genom projektorganisationen. Man har också initierat ett antal aktiviteter för att diversifiera inkomsten för deltagande samhällen genom att införa värdefulla grödor som kardemumma, kakao och andra produkter som kan integreras i mindre odlingar. De deltagande byarna har också gått samman och bildat ett forum för hållbarhetsfrågor, Communication Forum of Bujang Raba Village Forest Agency.

Senaste nytt