SydGrönt ansluter sig till Science Based Targets

July 7, 2021

Under våren 2021 inledde ZeroMission och SydGrönt arbetet med att beräkna verksamhetens utsläpp med syfte att sätta ett basår för att minska utsläppen i linje med 1,5 graders målet. Nu är deras ansökan inskickad för granskning.

Om du någon gång köpt svenska tomater är chansen stor att den är producerad i något av de skånska växthus som är anslutna till SydGrönt. SydGrönt är faktiskt Sveriges största leverantör av svenska grönsaker och frukt och levererar till hela dagligvaruhandeln.

ZeroMission är stolta över att arbeta med företag som tar ett stort ansvar för miljön och sin klimatpåverkan, och SydGrönt är verkligen inget undantag. Efter att under lång tid haft ett tydligt fokus på kvalité och miljö i sin verksamhet skruvar nu SydGrönt upp sitt klimatarbete och ansluter sig till Science Based Targets Initiative.

Vi tog tillfället i akt att ställa några frågor till SydGrönt VD Sara Berger om deras viktiga åtagande.

Sara Berger SydGrönt

Sara Berger, VD på SydGrönt

Hej Sara! Vad roligt att vi fått hjälpa er med ansökan och beräkning av er verksamhets klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocols alla regler. Vad var det som gjorde att ni ville ansluta till Science Based Targets?
Vi är ett företag med grön omtanke, med odlare som lever av och med jorden så miljö och klimat är och har alltid varit viktiga frågor för oss. I takt med att våra kunder börjat ansluta sig till Science Based Target började också vi att undersöka vad det skulle innebära för oss. Vi har en bred verksamhet med både egen produktion och eget åkeri så att genomföra vårt första klimatbokslut på en så grundläggande nivå som vi har gjort nu tillsammans med ZeroMission, det har gett stora insikter kring var vi behöver göra ytterligare arbete för att reducera vårt klimatavtryck.

 

Ni har valt att minska utsläppen enligt Parisavtalets 1,5 graders scenario. Vad innebär det för er?
För att nå 1,5 graders målet behöver SydGrönt minska omfattningen av växthusgaser i scope 1 och 2 i absoluta mått med 46 procent till år 2030. Resultatet från klimatbokslutet gav oss mycket insikter i var vi ska fördjupa vårt klimatarbete för att nå 1,5 graders målet. Det visade att redan genomförda klimat- och miljöinvesteringar med till exempel solceller, energieffektiva lager och kylar samt system för att recirkulera vatten redan har gjort stor skillnad i företagets klimatfotavtryck. Det stora uppdraget nu blir att fokusera på de egna transporterna i vårt åkeri där vi har 60 lastbilar som sköter transporterna från odlare till kund.

 

Ert resultat visar tydligt att det är utsläppen från transport av varor i era lastbilar som dominerar klimatbokslutet. Var detta förväntat?
Ja på ett sätt var det väntat eftersom vårt stora miljöengagemang redan har inneburit att vi gjort många och stora insatser och investeringar i energi, vattenförbrukning och kylsystem. Att göra en så grundlig mätning som är gjord nu tillsammans med ZeroMission där vi bygger i stort sett allt på primärdata, det hjälper till att sätta siffror på exakt vilka åtgärder som behövs för att nå målet. Då blir det konkret, mätbart och enkelt att följa upp.

 

 

Hur kommer ni att arbeta för att minska utsläppen från era transporter?

SydGrönt arbetar redan idag enligt en investeringsplan för att mellan 2019 och 2025 reducera utsläpp av växthusgaser från vår egna lastbilsflotta med 30 procent genom investeringar i gasbilar för biogasdrivmedel och utökad andel fossilfria drivmedel i befintliga lastbilar. Vi kommer också att förstärka den investeringsplanen med fler gasbilar men också att succesivt byta ut bränsle till HVO i större omfattning. Målet är att vara ett fossilfritt åkeri 2030.

 

Vad kommer vara den största utmaningen för er att klara av era uppsatta mål?

Utmaningen ligger i infrastrukturen och tillgången på tankstationer för gas och HVO, särskilt på landsbygden där många av våra odlare finns, vilket i praktiken innebär att räckvidden för regionala miljömässiga transporter begränsas. Jag hade gärna sett fler politiska initiativ i en snabbare takt som gör det möjligt för fler företag att ställa om till mer hållbara transporter. Att den infrastrukturen byggs ut är nödvändigt för att vi ska kunna öka omställningstakten ytterligare.

 

Vad har ni fått för reaktioner internt och externt?

Bara positiva reaktioner. Dels för att vi är transparenta och har publicerat vårt klimatbokslut rakt av på vår hemsida med ren primärdata, per område och scope, och dels för att vi förklarar vårt hållbarhetsarbete och plan för att nå våra mål i SBTi på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Internt tycker vi att det är inspirerande om vi kan motivera andra att göra samma arbete kring klimatbokslut och målsättning. Klimatet är vår tids största fråga och kan vi både inspirera till en ökad plantbaserad kost samtidigt som vi på riktigt visar att vi kan göra skillnad och minska vårt eget klimatfotavtryck, då vill vi göra det.

 

Vi önskar SydGrönt stort lycka till med ansökan till Science Based Targets och ert arbete för att även fortsatt minska er klimatpåverkan!

 

Edit: efter att inlägget publicerades har Sara Berger slutat som VD på SydGrönt. Hennes efterträdare väntas börja i oktober. 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt