Taking Root – så skapas ett klimatkompensationsprojekt av hög kvalitet

November 7, 2022

Taking Root är en utvecklare av klimatkompensationsprojekt där hög klimatnytta kombineras med många andra nyttor. Will Sheldon från Taking Root besökte oss på vårt frukostseminarium i september och pratade om detta.

I dagsläget har Taking Root ett projekt – CommuniTree i Nicaragua. Will beskriver hur de utvecklat detta från grunden och hur det finns några nyckelfaktorer som avgör om projekt blir lyckade eller inte. I de flesta fall handlar det om att engagera lokalbefolkningen på ett sätt som gör att det finns en poäng med att låta träden stå och växa. Det måste helt enkelt vara lönsamt för småbrukaren.

Genom tidiga utbetalningar från försäljning av klimatkompensationskrediter, löpande inkomster av samplanterade växter såsom kaffe och försäljning av biokol producerat av skogsrester vid gallring så skapas incitament att låta träden växa och suga ned koldioxid från atmosfären.

 

Se inspelning från Will Sheldons presentation nedan, ca 15 minuter.

Senaste nytt