Ärlighet är bra. Att följa en standard är bättre..!

April 30, 2020

Vad krävs för att kommunicera klimatneutralitet?

Här om veckan gick Tele 2-koncernen ut med nyheten att de blir ”den första klimatneutrala telekomoperatören i Norden och Baltikum”. Under ett flertal år har ZeroMission drivit frågan om klimatneutralitet och hur vi måste undvika att ett sådant starkt begrepp riskerar att urvattnas. Sedan Tele 2:s uttalande blev en nyhet har vi fått ett flertal frågor från vår omgivning om hur vi ser på saken. Baserat på pressmeddelandet delar vi med oss av tre anledningar till varför vi anser att uttalandet är problematiskt…

  1. Av pressmeddelandet framgår inte huruvida Tele 2 följer en oberoende standard som reglerar begreppet klimatneutralitet, t.ex. ISO 14021 eller PAS 2060. Att följa en standard anser vi är en grund för att göra uttalanden om klimatneutralitet, i annat fall finns risk att man urvattnar begreppet och bidrar till begreppsförvirring, inte minst för konsumenter.
  2. Vi ser även en problematik med uttalandet att ”verksamheten” är klimatneutral, men endast inkludera Scope 1- och 2-utsläpp. The Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard, som Tele 2 själva hänvisar till, delar upp utsläppen i Scope 1, 2 och 3, men standarden definierar inte gränsdragningen för var en verksamhet går. Exempelvis inkluderas ofta tjänsteresor i en ”verksamhets” beräkning även om dessa tillhör Scope 3.  För de flesta svenska bolag – särskilt de med långa värdekedjor – finns dock den största indirekta klimatpåverkan i Scope 3 och det bör även gälla Tele 2.
  3. För att nå klimatmålen behöver den generella ambitionsnivån höjas rejält i alla delar av samhället och näringslivet. Även om Tele 2:s ambition att uppnå en klimatneutral värdekedja är beundransvärd, anser vi inte att det år 2020 är tillräckligt att endast utgå från en “verksamhets” utsläpp i Scope 1 och 2 och kommunicera att man är ”den första i sin bransch att bli klimatneutral”, i synnerhet när de största utsläppen finns i Scope 3.

En ärlig ambition är både bra och lovvärt och Tele 2 är inte ensamma om att omfamna begreppet klimatneutralitet utan att inkludera Scope 3-utsläpp eller följa en standard som reglerar uttalanden likt detta. Men vi behöver vara rädda om begreppen. För om vi inte menar samma sak, hur ska vi då kunna ställa om till klimatneutralitet- på riktigt?

Här  kan du läsa mer om hur ZeroMission anser att man bör gå tillväga för att uttalanden om klimatneutralitet ska vara godtagbart. Vill du veta mer om klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol med fokus på Scope 3-utsläpp? Hör gärna av dig så skickar vi en inspelad version av vårt digitala frukostseminarium på temat!

admin
evelina.sundin@ohmy.co

Senaste nytt