Adaptiv – även ett mycket litet företag kan göra skillnad

May 3, 2021

Det är inte bara stora företag som behöver arbeta för att minska sitt klimatavtryck för att vi ska nå Parisavtalets mål. Det tog IT-konsulterna på Adaptiv fasta på när de bestämde sig för att göra sitt första klimatbokslut i Our Impacts.

Beräkningen gjordes för åren 2019 och 2020 och täcker in alla relevanta aktiviteter. Resultatet för de fem anställda blev ca 4 ton CO2e per år. I det har vi även försökt att uppskatta tillverkningen av den enda leasade bilen, klimatpåverkan från IT-utrustning, molntjänster samt kontorshotellets energianvändning, där medarbetarna i vanliga fall ses när de inte är ute på kunduppdrag. Adaptiv är på så sätt den kund vars totala klimatpåverkan från verksamheten varit minst genom tiderna. Däremot har arbetet att samla in data och beräkna varit i paritet med vilken kund som helst. Det här vill vi givetvis uppmärksamma!

 

Hej Joakim Manding Holm! Är det du som är ansvarig för hållbarhet på Adaptiv?

Hej! Nja, inte riktigt. Adaptiv är en medarbetarstyrd verksamhet. Vi har alltså inga chefer eller interna roller inom företaget. Vi är fem lika delägare, styrelsemedlemmar, sitter i ledningsgruppen och konsulter på samma gång. Just inom hållbarhet jobbar jag mest med transparens och kommunikation.

Adaptiv konsulter

Vad gjorde att ni bestämde er för att göra ett klimatbokslut för er verksamhet?

Ja, det är en berättigad fråga för en sådan liten verksamhet. Vi hade haft en “miljöpolicy” i 10 år och klimatkompenserat nästan lika länge, men 2019 kände vi att vi ville göra mer och även försöka påverka andra. Vi tog därför in Rebecca Oliver, hållbarhetsstrateg på Purple IVY, som utbildade oss och inspirerade oss att sätta igång.

Vi insåg snart att som IT-konsulter ligger vår största möjlighet inom klimatarbete inte främst genom att minska vårt eget klimatavtryck, även om det givetvis är viktigt, utan i de påverkansmöjligheter som vi har ute hos våra kunder. Hur utvecklar vi mjukvara på ett mer hållbart sätt? Vad är klimatavtrycket av våra applikationer i drift? Vilken molntjänst drivs med högst andel förnybar energi? Hur kan vi skapa en verksamhet som är hållbar på alla sätt för både medarbetare och affären? Det är alla exempel på frågor som börjar att bli högaktuella hos våra kunder och som vi kan hjälpa till med. Genom att själva göra ett klimatbokslut och ha koll på vår egen klimatpåverkan får vi en större trovärdighet i det arbetet.

 

Vad tyckte ni var lätt och svårt i arbetet?

Det var oväntat lätt att bestämma sig för vilka GHG-kategorier som var relevanta för oss. Likaså att hitta de underlag som vi själva har kontroll över, beräkna och mata in. Vi fick in det mesta på en förmiddag tillsammans. Det som kanske överraskade oss mest var hur många av våra leverantörer nästan verkade tagna på sängen över att en kund frågade om sin klimatpåverkan. Vi trodde nog att vi hade kommit längre. Det var exempelvis omöjligt för några av världens största och mest kända IT-företag att ens ge en uppskattning av vilken energiåtgång som vårt engagemang hos dem givit upphov till. De har koll på allt vi gör på nätet, men inte sin klimatpåverkan.

 

Var det något i slutresultatet som överraskade er eller fick er att komma på nya tankar?

Ja, den gladaste överraskningen var givetvis att vårt klimatavtryck blev så lågt, även året före pandemin. Vi hade nog räknat med ungefär det tredubbla. Det gör det å andra sidan lite knepigt att kunna kapa vårt klimatavtryck framåt. Risken är snarare att det kommer att gå upp något kommande år, när resandet kommer igång igen. En annan överraskning var väl att den förmånsbil som vi tog in i verksamheten på egen hand orsakar utsläpp som i stort sett motsvarar alla de tjänsteresor som vi inte har gjort under en del av pandemiåret. Vi diskuterar nu hur vi ska göra med den förmånen. Tanken som vi hade är fortfarande god; att stötta de medarbetare som ville sälja sin gamla diesel och i stället leasa en mindre klimatpåverkande bil under denna tid av stark teknisk utveckling på området.

 

Var kan man läsa mer om er och ert klimatarbete?

Enklast är väl på vår hållbarhetsida på nätet, där vi samlar resultatet om vårt klimatarbete. Vi är ju bara i början av vårt arbete, men vi är transparenta med allt som vi gör så där finns redan en del bra material, som står alla fritt att använda. Snart kommer även vår klimatredovisning att publiceras där. Sen kan man även följa oss på LinkedIn och Twitter, där vi regelbundet publicerar uppdateringar om både med- och motgångar. Vi vill gärna inspirera fler företag som oss att komma igång.

Senaste nytt