Företaget som satte ny standard för hur god el bör vara

October 3, 2019

GodEl lever som de heter. Som första elbolag i världen blev de klimatpositiva under 2019.

Enligt den senaste rapporten från IPCC räcker det inte med att bara minska utsläppen. Vi måste också dammsuga atmosfären på CO2. Det är någonting som GodEl tagit fasta på, och företaget är nu Sveriges andra att erbjuda klimatpositiva produkter (elavtal). Företagets vinst går till som de själva säger “organisationer som lagar planeten”. Till dags dato har GodEl sett till att mer än 54 miljoner kronor gått till det reparationsarbetet. Bra där!

 

Med hjälp av U&We och ZeroMission har GodEl låtit räkna på sin klimatpåverkan som analyserar 100 % av värdekedjans utsläpp utifrån ett livscykelperspektiv, i enlighet med en standard för klimatneutralitet. Därefter klimatkompenseras mer än vad som släpps ut i hela värdekedjan.

 

 “Vi har valt att arbeta med ZeroMission och att klimatkompensera via projekt som är Plan Vivo-certifierade för att vi vill vara säkra på att investeringen ger reell effekt på klimatet. Vår satsning på klimatkompensation ger sociala och miljömässiga nyttor lokalt, samtidigt som vi vet att trädplantering och bevarande av regnskog stabiliserar jordens klimat”

— Emmy Tollin, hållbarhetsutvecklare på GodEl.

 

Se vår seminarieserie om klimatpositivitet som transformativ handling och hur klimatpositivitet uppfattas av konsumenter tillsammans med GodEl.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt