CommuniTree fyller 10 år

February 25, 2021

På ZeroMission arbetar vi med holistiskt och långsiktigt hållbara projekt som gör skillnad för människor och klimat. Nu är det dags att fira 10-årsdagen av ännu ett av våra projekt — CommuniTree i Nicaragua!

Småbrukaren Eliza Perez med sina kaffeplantor.

Projektet CommuniTree drivs av organisationen TakingRoot och ligger i norra Nicaragua. Det är ett projekt som tillsammans med småbrukande producenter planterar träd och grödor enligt en modell för skogsjordbruk, ”agroforestry”, på en yta av nästan 3 000 hektar. Modellen innebär att träd och grödor samplanteras för att efterlikna hur plantor växer naturligt, med följden att både kolinlagring och skördar ökar. Växter kan dra nytta av varandra på många olika sätt. Ett exempel är kaffeplantor som är känsliga för solljus och då kan planteras under större träd som får agera naturligt parasoll.

Edgar Bianerges Cruz, en medarbetare i TakingRoots team i Nicaragua.

Genom att betala småbrukare för de träd och grödor som planteras ges en nödvändig inkomst till de rurala samhällen där projektet verkar, och när grödorna bär frukt kan de säljas för att ”boosta” ekonomin ytterligare. Idag berör projektet runt 800 familjer. Förutom att direkt ge en inkomst till småbrukare sysselsätter också projektet runt 2 000 säsongsarbetare varje år, och 40 heltidsanställda i projektorganisationen. Projektet arbetar också med ett lokalt snickeri som tar till vara på virke som gallras ut från planteringarna. Utav det produceras varor, t.ex. skålar, skärbrädor, bestick och mindre möbler, som kan säljas på lokala marknader.

Juan-José Pérez Benavides planterar ett träd på sin mark.

CommuniTree använder sig av avancerade mätmetoder som med hjälp av AI kan övervaka planterade träd och gårdar utan att faktiskt behöva resa dit. Genom ett inledande samarbete med University of British Colombia i Kanada och ett team med expertis inom fjärranalys, skogsstatistik och maskininlärning, har TakingRoot utvecklat plattformen FARM-TRACE. Plattformen utför mätningar av CO2 som binds i skogen och är så enkelt utformad att vem som helst kan använda den. Det enda som behövs är en mobiltelefon, vilket gör den till en extremt kostnadseffektiv lösning.

Hittills har över 650 000 ton CO2 bundits upp tack vare verksamheten och projektet fortsätter att växa för varje år. Många stora internationella kunder köper krediter från projektet, däribland Microsoft.

 

Från ZeroMissions håll hurrar vi för projektet och ser fram emot fler årtionden av partnerskap!

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt