REDD+ Rainforest Conservation i Nya Zeeland – Plan Vivo

September 30, 2019

Rarakau Rainforest Conservation Project syftar till att bevara de tusenåriga och högväxta regnskogarna i södra Nya Zeeland. Här växer flera för landet endemiska arter, som miro- och tōtara-träd. Skogarna ägs av māorier, landets ursprungsbefolkning, men vissa delar har skövlats för att kunna finansiera lokalsamhällets utveckling.

Således har målet här varit att ställa om till certifierad klimatkompensation för att därigenom behålla både intäkter och naturvärden. I likhet med andra REDD+ projekt sker klimatkompensationen här genom beräkningar på den skog som skulle ha avskogats om projektet inte varit aktivt. Verksamheten har varit igång sedan 2009 och i år (2019) ställer man ut sina första krediter med Plan Vivo.

Ken McAnergney, markägare och äldste, berättar:

“The goal is to run a sustainable farm, pay our land taxes and be good conservation managers on our land. We need to generate revenue to pay for these things, but we didn’t want to log the forest to get that revenue. This is why we agreed to protect the forest with a carbon credit project.”

Numera håller man istället boskap på de avskogade fälten och konserverar regnskogarna. Rarakau Rainforest Conservation Project är Plan Vivo-certifierat och hittills det enda i Nya Zeeland att klimatkompensera genom att bevara regnskogar. Många av ZeroMissions samarbeten berör områden som tillhör ursprungsbefolkningar; vi är nöjda över ännu ett tillskott till listan!

Projektet är hittills det enda i Nya Zeeland att klimatkompensera genom att bevara regnskogar.

Senaste nytt