Trees for Global Benefits, Uganda – MAX

March 18, 2020

Uganda är ett land som är rikt på naturresurser, men på grund av jordbrukets expansion, vedeldning och fattigdom är skogarna utsatta för ett utbrett avskogningstryck. Främsta målet med det här projektet är att förbättra situationen för fattiga småbrukare genom långsiktigt och klimatanpassat jordbruk med trädplantering i fokus.

MAX långsiktiga åtagande har varit centralt för projektet Trees for Global Benefits och den lokala projetutvecklarens Ecotrust arbete att stärka resiliens och inkomst för småbrukare samt att återplantera träd i det avskogade Uganda.

 

Sedan starten 2008 fram till 2019 har MAX engagemang i Trees for Global Benefits inneburit klimatkompensation av 906 287 ton CO2e vilket motsvarar plantering av ca 1,7 miljoner träd på en yta som täcker ca 6300 fotbollsplaner. Idag inkluderar projektet nära 7000 småbrukare och kunnat expandera till Rwenzoribergen, ett område på gränsen till Kongo som är med på Unescos världsarvslista. Ecotrust vann även pris av FN (SEED award) för sitt framgångsrika arbete att stödja småbrukare med hållbart jord- och skogsbruk samt klimatanpassning.

Senaste nytt