Trees for Global Benefits, Uganda – MAX

March 18, 2020

Uganda är ett land som är rikt på naturresurser, men på grund av jordbrukets expansion, vedeldning och fattigdom är skogarna utsatta för ett utbrett avskogningstryck. Främsta målet med det här projektet är att förbättra situationen för fattiga småbrukare genom långsiktigt och klimatanpassat jordbruk med trädplantering i fokus.

MAX långsiktiga åtagande har varit centralt för projektet Trees for Global Benefits och den lokala projetutvecklarens Ecotrust arbete att stärka resiliens och inkomst för småbrukare samt att återplantera träd i det avskogade Uganda.

 

Sedan starten 2008 har MAX engagemang i Trees for Global Benefits inneburit klimatkompensation av 707 327 ton CO2e vilket motsvarar plantering av ca 1 370 000 träd på en yta som täcker ca 4 900 fotbollsplaner. Det har gjort att projektet idag inkluderar över 6 000 småbrukare och kunnat expandera till Rwenzoribergen, ett område på gränsen till Kongo som är med på Unescos världsarvslista. Ecotrust vann även pris av FN (SEED award) för sitt framgångsrika arbete att stödja småbrukare med hållbart jord- och skogsbruk samt klimatanpassning.

 

Projektet är beläget i Bushenyidistriktet i sydvästra Uganda. Här arbetar vår samarbetspartner, Ecotrust, en lokal miljöorganisation med stark ställning och förankring i regionen, med att ge småbrukarna kunskap och teknisk support att bruka sin mark långsiktigt, efter egna förutsättningar och behov. Genom att använda inhemska trädarter, ett grundkriterium i Plan Vivo-standarden, stärks den biologiska mångfalden och minskar sårbarheten för klimatförändringar.

 

Tack vare våra kunders klimatkompensation med Max Burgers och Arla Eko i spetsen, har projektets yta nu också expanderat till Rwenzoribergen, ett område på gränsen till Kongo som är med på Unescos världsarvslista.

 

Sen 2003 har projektet planterat cirka 2,3 miljoner träd, vilket inneburit att man totalt bundit över 1 miljon ton koldioxid genom trädplantering. Men trädplantering är bara första fasen som efter en period övergår till hållbart skogsbruk, eller agroforestry. Det innebär att man kontinuerligt underhåller och gallrar träd så att skogen mår bra och tar upp maximalt med koldioxid. Det hållbara skogsbruket är inte bara nödvändigt för att reducera koldioxid i atmosfären, utan ger också sociala mervärden för småbrukarna. Andra positiva miljöeffekter är ökad resiliens och biologisk mångfald, förbättrad jordmån och vattenhållning, samt minskad risk för erosion.

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt