Upper Tana, Kenya – Plan Vivo

June 8, 2023

Upper Tana Nairobi Water Fund Trust (UTNWF) driver detta projekt som verkar i ett vattentäktsområde norr om Nairobi, Kenya. År av avskogning för jordbruket har tidigare resulterat i mark som blivit mycket utsatt för erosion och därför sårbar på olika sätt.

Området är kraftigt kuperat och eroderande jord förorenar dricksvattnet som används av 95 % av Nairobis invånare. Samtidigt riskerar vattenkraftverket som tillhandahåller över 40 % av Kenyas energi att täppas till av det slam som bildas i vattnet uppströms. Vid sidan av de här systemeffekterna har jordbrukarnas avkastning blivit låg och skapat en sämre livsmedelssäkerhet.

 

Detta projekt samarbetar med cirka 170 000 småbrukare för att bättre förvalta sin mark i utbyte mot prestationsbaserade belöningar. Efter ett besök från UTNWF får småbrukare stöd i att göra en gårdsspecifik handlingsplan där de åtgärder som skapar störst effekt diskuteras och kan implementeras. Steg ett är vanligtvis att börja terrassera sluttande mark och plantera Napier-gräs längs terasserna. Terrassering förhindrar erosion, håller jorden bördig och förhindrar att slam kommer in i nedströms vattenreservoarer. Rötterna på Napier-gräset stabiliserar marken ytterligare medan gräset ger en hög proteinkälla för boskap. I nästa steg planteras inhemska trädarter för att öka jordbrukets avkastning, stödja biologisk mångfald och ge möjlighet till att skapa kolkrediter. Alternativt kan matbärande träd som avokado eller trädtomat odlas. Alla plantor tillhandahålls gratis av projektet.

 

Upper Tana, Kenya – Plan Vivo forest images

 

Efter att stegvis ha slutfört några nyckelåtgärder på sin mark förses deltagande lantbrukare med vattenupptagningsutrustning. Systemet fungerar genom att samla regn i stora dammar som kan användas för att bevattna grödor under torrperioden och som ett utrymme för att hålla fisk. Tillgång till vatten året runt möjliggör trygghet i framtida planering, eftersom jordbrukaren inte längre är beroende av regnperioder för sin inkomst eller livsmedelssäkerhet. Detta är särskilt viktigt eftersom Kenya för närvarande upplever den värsta torkan på 40 år efter att sex på varandra följande misslyckade regnperioder har lett till en situation av allvarlig hunger för 5,4 miljoner människor.

 

Detta projekt startade 2017, men på grund av avbrott orsakade av COVID 19, ställdes de första krediterna ut först 2022. ZeroMission är mycket stolta över att vara det första företaget att köpa från detta projekt.

Mme Felice – varierad odling som ger högre och tryggare inkomst

 

Madame Felice började arbeta med projektet 2019 och har under de senaste fyra åren skött sin mark med stöd från UTNWF i utbyte mot plantor, en vattendamm och ett bevattningssystem.

 

Hon är en ensamboende kvinna i 60-årsåldern vars barn har lämnat hemmet. Hon har en tomt på ett hektar som tidigare användes för att odla kål. Med kapacitetsuppbyggnad och resursförsörjning från UTNWF har hon terrasserat sin sluttande mark och börjat odla avokado för att sälja på den lokala marknaden, men hennes största inkomst kommer nu från jordgubbar.

 

Upper Tana, Kenya – Plan Vivo local woman image

 

Efter att ha försetts med ett vattenupptagningssystem byggde hon ett växthus och monterade ett droppbevattningssystem för att odla jordgubbar året runt. Hon anställer nu några personer lokalt för att skörda varannan vecka för att sälja på den lokala marknaden. Hon får ett bra pris för sina produkter eftersom hennes grannar odlar andra grödor, jämfört med tiden före projektet då de flesta odlade samma gröda vilket gjorde försäljningen på marknaden svårare och mindre lönsam.

 

Omställningen på hennes gård har ökat inkomsterna och ökat hennes levnadsstandard avsevärt. När vi besökte hennes fastighet i maj 2023 kunde vi se det nybyggda tegelhuset framför trästugan  som tidigare var boningshus. Det bebos nu av hönor och används som förråd. Hon sa att hennes extra inkomst nu används för att försörja hennes barn på universitetet.

 

Upper Tana, Kenya – Plan Vivo garden image Upper Tana, Kenya – Plan Vivo berries image

 

Lär dig mer om Upper Tana projekt med vårt seminar.

Senaste nytt