Vanga Blue Forest Mangrove, Kenya – Plan Vivo

August 13, 2020

Mangrove är, tillsammans med andra marina ekosystem som alger, sjögräs och våtmarker, en ovärderlig kolsänka. Mangroveskogar ger också ett effektivt skydd vid översvämningar och är hem till tusentals olika sorter av fiskar, däggdjur och fåglar. Samtidigt hotas mangroven på många håll i världen då kustremsor exploateras och träden huggs ner för att användas som ved och byggmaterial. Vanga Blue Forest skyddar ett område på 460 hektar mangrove och förbättrar försörjningen för 9 000 människor i tre byar.

Detta unika projekt ligger på gränsen mellan Kenya och Tanzania och har fått initial finansiering av Leonardo DiCaprio Foundation. Under de senaste två decennierna har ungefär 60 hektar mangrove per år försvunnit i området, så skyddet av skogen behövs. När avskogningen stannar av hindras koldioxid från att släppas ut i atmosfären, och under en period på 20 år förväntas projektet hindra utsläpp på över 93 000 ton CO2e. Genom att skydda träden stärks också den biologiska mångfalden.

 

Initialt ligger fokus på att skydda 460 hektar mangrove, samtidigt som försörjningen förbättras för 9 000 människor i de tre byarna Vanga, Jimbo och Kiwegu. Förutom att bevara mangroven kommer projektet också att återplantera avskogade områden med nya plantor.

 

Till skillnad från landlevande träd och växter hamnar löven från mangroven i sedimenten under vattenytan bland mangrovens rötter när de ramlar av, istället för att hamna på marken där en del av koldioxiden frigörs. Väl fast i sedimenten kan koldioxiden lagras in i tusentals år.

 

Vanga Blue Forest Mangrove, Kenya

 

Finansieringen från klimatkompensationen kommer att användas till att förbättra lokal kapacitet inom skogsförvaltning och lokala företag inom biodling, ekoturism och krabbodlingar. För att främja kapacitetsutbyggnad och ekonomiskt självbestämmande hos lokalbefolkningen kommer projektet att organisera seminarier i hållbart entreprenörskap. Projektet är certifierat av Plan Vivo.

Senaste nytt