Vi arrangerar ett panelsamtal i Almedalen

June 7, 2023

Torsdag 29 juni kl 10.00 håller vi i ett panelsamtal / seminarium på temat - Hur behöver företag och organisationer agera för att Sverige ska nå netto-noll utsläpp 2045?

Sverige ska som nation ha netto-noll utsläpp 2045, en utfästelse som kommer innebära betydande förändringar på både kort och lite längre sikt. Hur behöver företag och organisationer agera för att hantera detta?

För att företag och organisationer ska kunna reducera sina växthusgasutsläpp kommer kraven på hållbarhetsrapporteringen succesivt att öka, häri ingår bl a redovisning av klimatdata. Hur bör vi bäst hantera detta och vilken typ av utsläppsdata krävs för att kunna jämföra och därmed kunna minska från år till år? Hur kan vi ta ansvar för de växthusgasutsläpp som görs på vägen fram till 2045? Vad finns det för risker med att halka efter i klimatarbetet, och vilka möjligheter finns för de organisationer som ligger i framkant?

Vår panel består av företrädare för välkända organisationer i olika branscher men med samma utmaningar.

 

Medverkande:

  • Ida Åberg Berzén, Moderator, Klimatstrateg ZeroMission
  • Johan Hodell, Head of Strategy & Calculations ZeroMission
  • Kaj Török, Hållbarhetschef Max Burgers
  • Annika Ramsköld, Hållbarhetsdirektör Vattenfall
  • Henrik Höglin, Kommunikationschef Kivra
  • Jan Agri, tf Hållbarhetschef Lidl

 

VAR – NÄR – HUR

Tors 29 juni kl 10.00
Lokal “D24” i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken.

Vi arrangerar detta i samarbete med Social Venture Networks. Seminariet livestreamas på Youtube för dig som vill hänga med på distans, och spelas även in så att du kan ta del av dem senare. Mer info finns på SVNs hemsida

 

Senaste nytt