ZeroMission börjar sälja svenska krediter för biologisk mångfald

July 2, 2024

Sverige förlorar snabbt viktiga platser för biologisk mångfald varje år främst på grund av trycket från trävaruindustrin. Det finns få mekanismer för att finansiera bevarandet av den biologiska mångfaldens ekosystem i Sverige, men en ny metod finns nu tillgänglig.

 

Efter att ha engagerat oss i den framväxande marknaden för biologisk mångfald i över två år och den växande efterfrågan på svenska projekt, är vi glada över att äntligen kunna erbjuda projekt som vi tror på.

 

Fem pilotprojekt pågår som arbetar för att bevara och återställa viktiga biotoper under den nya standard som togs fram av Aleksandra Holmlund under sin doktorsexamen vid SLU. Standarden har granskats av Swedish Biocredit Alliance.

 

Vi på ZeroMission är nu på jakt efter företag som vill vara med och finansiera detta världsledande arbete och skydda den svenska naturen. Från skogar till blomsterängar, fladdermöss och fjärilar – vi erbjuder fem unika projektplatser som var och en har sina speciella egenskaper, mål och aktiviteter planerade för de kommande 20 åren. Om du är intresserad vänligen kontakta vår Sourcing Manager Ash Farber på ashley.farber@zeromission.se.

Senaste nytt