ZeroMission Gasellföretag 2021

October 25, 2021

ZeroMission tillhör ett av de snabbast växande företagen i Sverige och är utsedd till Gasellföretag 2021 av Dagens Industri.

Sverige behöver en mer hållbar tillväxt och svenska entreprenörer behöver inspiration. Därför har Dagens Industri delat ut Gasellpriset sedan år 2000 till framgångsrika svenska företag som uppfyller utmärkelsens tuffa kriterier. Mindre än en procent av alla svenska aktiebolag uppfyller kriterierna för att bli ett Gasellföretag.

 

Framgångsfaktorerna för ZeroMission är en mångsidig kompetens inom bolaget vilket bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv, en djup kunskap om klimatfrågan och långsiktiga relationer med kunder och internationella samarbetspartners.

 

”Det är med stor glädje vi ställer oss till den skara av snabbväxande innovativa företag som utses till Gasellföretag. Vi har länge trott på det vi gör och de projekt vi arbetar med, och att vi nu får den här utmärkelsen visar att vi är på rätt spår. När det går bra för ZeroMission har det en positiv inverkan på klimatet.

 

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster och är ständigt på jakt efter ny kompetens. Under åren har vi hjälpt över 300 kunder att beräkna sin klimatpåverkan och sätta klimatstrategier, och det är ändå bara en promille av Sveriges aktiebolag. Vi uppmanar nu fler att växla upp sitt klimatarbete!”, säger Claire Wigg, VD på ZeroMission.

 

 

Sedan 2006 har ZeroMission hjälpt kunder i olika branscher att räkna på och minska sin klimatpåverkan. ZeroMissions kunder får hjälp med att sätta klimatstrategier för att minska sin klimatpåverkan och bidra till utsläppsminskande åtgärder.

 

Förutom klimatnytta bidrar klimatkompensation till att skapa många sociala co-benefits för de lokala organisationer och familjer som deltar i projekten på landsbygden runt om i världen. Klimatkompensation bidrar till hållbar utveckling, till exempel genom att stärka kvinnors ekonomiska position, skapa jobbtillfällen och utveckla lokal infrastruktur.

 

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7.  Sunda finanser.

 

Se ZeroMissions verifierade Gaselldiplom. 

Senaste nytt