Affärsnytta och planetnytta genom en effektiv klimatstrategi

Klimatkompensation är ett sätt att direkt ta ansvar för sina växthusgasutsläpp samtidigt som man reducerar utsläppen i sin egen värdekedja.

Med ZeroMission kan företag skapa en klimatstrategi för hela kedjan från att beräkna till att reducera och att binda CO2.

ZeroMission hjälper er att nå klimatmålen

Vi erbjuder företag och organisationer klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation. Vi driver på för att våra kunder snabbt ska kunna minska sin klimatpåverkan genom att mäta, sätta klimatmål, minska utsläpp och binda koldioxid. Sedan 2006 har vi samarbetat med flera av Sveriges framsynta företag. Vår vision är att tillsammans med våra kunder och projektpartners bidra till planetnytta. Hittills har vi förmedlat krediter i projekt som sammantaget förhindrat, minskat eller bundit in över 5 miljoner ton CO2. Utöver det har samtidigt en rad andra nyttor skapats som svarar upp mot många av FNs globala hållbarhetsmål.

ZeroMission Climate Impact

Seriöst klimatarbete börjar med att beräkna sitt klimatfotavtryck

Vi gör förstudier och klimatberäkningar i flera olika nivåer, allt utifrån vilka systemgränser vi sätter för vad som ska mätas. Det kan t ex vara på produktnivå, företagsnivå eller arbetsställe. Ibland handlar det om manuella beräkningar där våra experter gör ett mer genomgripande arbete men oftast arbetar vi med vår digitala hållbarhetsplattform Our Impacts. Med Our Impacts kan vi enkelt ta fram ett klimatbokslut.

Klimatbokslut - ZeroMission

För att nå klimatmålen behöver vi både minska och samtidigt binda CO2 från atmosfären

Vetenskapen är idag enig om att det inte räcker med att minska världens klimatpåverkande utsläpp för att nå Paris-avtalets 1,5˚C-mål – vi måste samtidigt binda in kol från atmosfären. På ZeroMission har vi modellen Mäta – Minska – Binda (Klimatkompensera) som helt enkelt går ut på att mäta sina utsläpp i alla scope, minska i linje med Parisavtalet (halvera vart tionde år) och samtidigt ta ansvar redan idag för de utsläpp som görs över tid. Genom att klimatkompensera i våra skogsprojekt fångas koldioxid in från atmosfären och just det tycker vi är det mest trovärdiga och seriösa sättet att agera.

Senaste nytt

Exempel på kunder

Vi hjälper er att öka takten i klimatarbetet

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om hur ni kan beräkna, minska och binda växthusgasutsläpp!

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.