Affärsnytta och planetnytta genom en effektiv klimatstrategi

Kommande seminarier

Fyll på med ny kunskap om klimatstrategier för att nå netto-noll genom beräkningar och klimatkompensation. Välkommen 29 mars och 20 april!

ZeroMission hjälper er att nå klimatmålen

Vi erbjuder företag och organisationer klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation. Vi driver på för att våra kunder snabbt ska kunna minska sin klimatpåverkan genom att mäta, sätta mål, minska och binda koldioxid. Sedan 2006 har vi samarbetat med flera av Sveriges framsynta företag. Vår vision är att tillsammans med våra kunder och projektpartners bidra till planetnytta. Hittills har vi förmedlat krediter i projekt som sammantaget förhindrat, minskat eller bundit in över 5 miljoner ton CO2. Utöver det har samtidigt en rad andra nyttor skapats som svarar upp mot många av FNs globala hållbarhetsmål.

Seriöst klimatarbete börjar med att beräkna sitt klimatfotavtryck

Vi gör förstudier och klimatberäkningar i flera olika nivåer, allt utifrån vilka systemgränser vi sätter för vad som ska mätas. Det kan t ex vara på produktnivå, företagsnivå eller arbetsställe. Ibland handlar det om manuella beräkningar där våra experter gör ett mer genomgripande arbete men oftast arbetar vi med vår digitala hållbarhetsplattform Our Impacts.

För att nå klimatmålen behöver vi både minska och samtidigt binda CO2 från atmosfären

Vetenskapen är idag enig om att det inte räcker med att minska världens klimatpåverkande utsläpp för att nå Paris-avtalets 1,5˚C-mål – vi måste samtidigt binda in kol från atmosfären. På ZeroMission har vi modellen Mäta – Minska – Binda (Klimatkompensera) som helt enkelt går ut på att mäta sina utsläpp i alla scope, minska i linje med Parisavtalet (halvera vart tionde år) och samtidigt ta ansvar redan idag för de utsläpp som görs över tid. Genom att klimatkompensera i våra trädplanteringsprojekt fångas koldioxid in från atmosfären och just det tycker vi är det mest trovärdiga och seriösa sättet att agera.

Senaste nytt

Exempel på kunder

Gör skillnad!

För att nå tvågradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.