Bagepalli biogas Indien – Fairtrade Climate Standard

November 7, 2019

Klimatkompensationsprojekt certifierat av Fairtrade. Genom att installera biogasenheter minskar behovet av ved, vilket gynnar skogen, samtidigt som luften innomhus förbättas då det inte bildas någon rök.

Bagepalli Coolie Sangha är en medlemsorganisation som funnits i 25 år och som består av 38 615 lantarbetarfamiljer med och utan egna jordar i 915 byar i Indien. Medlemsorganisationen bedriver på egen hand olika utvecklingsprojekt i sin närmiljö för medlemmarna och lokalsamhället. Ett exempel är ett projekt som innebär att Bagepalli Coolie Sangha ska bygga 18 000 biogasenheter åt hushåll i distriktet Chickballapur i Indien. Målet är att fotogen och vedeldning ersätts med biogas för matlagning och för att värma vatten .

 

Biogasenheterna ger tillräckligt till den dagliga matlagningen i en familj. Medlemmarna i varje hushåll hjälper själva till med att bygga biogasenheten och fyller den med kodynga och annat organiskt avfall. Tekniken är beprövad i Indien där den har använts i många år. Projektutveckling och projektuppföljning sker lokalt, precis som service och underhåll. Hushållen står som producenter och förfogar själva över de koldioxidkrediter (Fairtrade Carbon Credits) som genereras.

Resterna från biogasanläggningarna ger också ett effektivt gödsel som småbrukarna kan använda till sin odling.

 

"Rich people use gas for cooking and since I use biogas, I feel rich too."

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt