Bagepalli biogas Indien – Fairtrade Climate Standard

November 7, 2019

Genom att installera biogasenheter minskar behovet av ved. Det gynnar skogen samtidigt som luften inomhus förbättras då det inte bildas någon rök.

Bagepalli Coolie Sangha är en medlemsorganisation som funnits i 25 år. Den består av ca 38 000 lantarbetarfamiljer med och utan egna jordar i över 900 byar i Indien. Medlemsorganisationen bedriver på egen hand olika utvecklingsprojekt i sin närmiljö för medlemmarna och lokalsamhället. Ett exempel är ett projekt som innebär att Bagepalli Coolie Sangha ska bygga 18 000 biogasenheter åt hushåll i distriktet Chickballapur i Indien. Målet är att fotogen och vedeldning ersätts med biogas för matlagning och för att värma vatten.

 

Biogasenheterna ger tillräckligt med gas för att täcka det dagliga behovet av energi i en familj. Medlemmarna i varje hushåll hjälper själva till med att bygga biogasenheten och fyller den med kodynga, vatten och annat organiskt avfall för att biogasen ska bildas. Tekniken är beprövad i Indien där den har använts i många år. Resterna från biogasanläggningarna ger också ett effektivt gödsel som småbrukarna kan använda till sin odling.

 

Projektutveckling och projektuppföljning sker lokalt, precis som service och underhåll. Hushållen står som producenter och förfogar själva över de koldioxidkrediter (Fairtrade Carbon Credits) som genereras.

 

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för projektdeltagarna. Utöver minimipriset generar krediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

 

De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna lanserades internationellt år 2015 och regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna inom utsläppskrediter och hållbar utveckling.

 

ZeroMission är den första distributören av Fairtrade-märkta utsläppskrediter i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling. Genom att köpa Fairtrade-certifierade utsläppskrediter åtar sig också kunderna att göra upp en plan för att minska sina egna utsläpp, ett krav som inga andra standarder ställer idag.

 

"Rich people use gas for cooking and since I use biogas, I feel rich too."

Senaste nytt